Arabic Turkish
 
2011-08-10   Arkadþýna gönder
2709 (1023)


Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu


Rüşdi ÇELEBİ

Sözde ( Kürt Bölgesi)'ne bağlı Su Kaynakları Bakanlığı 2007 senesinden buyana bir çok nehir üzerinde toplam 13 sed inşa etme gayretlerini hızla sürdürmektedır.Bu sedlerin 9 tanesi tamamlanıp suların depolandığı takdirde onların aşağılarında bulunan Türkmen Bayat aşiretlerinin yoğunlukta yaşadıkları ve çoğu (Taze,Tuzhurmatu,Tavuk,Yayçı ve Yengice) ilçelerinde bulunan Türkmenlere ve bir kısmı arap (Ubeud- Jobur- ve Assaf ) aşiretlerine ait olan tarım arazileri sussuz kalıp erozyona uğruyacak ve böyle bir durum el-Uzeyim seddinide sabota edecek.
Bilindiği gibi Kerkük bir petrol şehri olması yanında çevresinde bulunan ve hemen hemen bütünü Türkmenlere ait olan düzey araziler Amerikan -Rus ve ingiliz tarım uzmanlarıca dünyanın en husebetli tarım arazileri sayılmaktadır.

Ve bu arazilere geregen ilgi gösterilirse ve siyasi amaclaradan uzak tutulursa başta Irak olmak üzere tüm bölgenin en verimli tarımsal arazisi haline gelecektir.

İşte bu yüzden Kürt yerel yönetimi ve arkalarında bulunan empryalist ve siyonist güçler söz konusu sedleri inşa yöntemine baş vurup,Türkmenleri tarih boyunca yaşadıkları bölgelerinden göçe zorlamak amacıyle tarımsal arazilerini erozyonlaştırmak pişindeler.Ve tabii böyle bir yöntemle (Havije) ilçesinden Arapları da göçe zorlamak amaclanıyor.Çünkü Kürt gruplar Dokan seddine tamamen hakim konumundalar.

Ve el-Uzeyim seddinin yukarılarında küçük sedler inşa etmek suretiyle bölgenın tüm sularını Kürt bölgelerine aktarılması ve söz konusu sedde su depolama işlerinin durması ve seddin tamamen sabote edilmesi demektir.

Ve işte inşa edilen komplo amaclı sedlerin tanıtımı:

a- 2008 senesinde başlatılan ve şu an yürürlükte olan sedler:
Kerkük iline bağlı sedler:
1- Hasa çay seddi,
Depolama kapasitesi 400 milyon metreküp ve toplam külfeti 113 milyar ID' ı olan bu sed Türkmen şehri Kerkük' ün doğu kuzeyine 10 KM uzaklıkta ve söz konusu sedlerin en büyüğüdür.
2- Şirin seddi,
Depolama kapasitesi 1 milyon metreküp ve toplam külfeti beş buçuk milyar ID' ı olan bu sed Türkmen şehri Kerkük'ün doğusuna 14 KM uzaklıktadır .
3- Penkane sedi,
Türkmen şehri Kerkük'ün doğusuna 20 KM uzaklıkta olan küçük bir seddir.
4- Karahasan seddi,
Türkmen Başbulak köyünün yakınında bulunan küçük bir seddir.
Ve bu yukarıdaki sedler Türkmen ( Ömer Mendan- Leylan ve Başbulak ) yeleşim bölgelerinden suyu kesmek için yine Türkmen nehirleri olan ( Hasaçay ve Tavuk çay) üzerinde inşa edilmekte olan sedlerdir.
b- 2009 – 2013 seneleri arasında inşa edilmesi planlanan sedler:
( Tuz çay'ı üzerinde Ali sed -1, Ali sed-2 ve Hasa çay-ı üzerinde Kara incir ve Zengene ) sedleri inşa edilmekte olan büyük sedler..
Ve isimlerindenden belli olan Türkmen bölgeleri yukarısında inşa edilmekte olan sedlerde depolanması düşünülen su kapasitesi miktari 400-500 milyon metreküptür .

Ve yukarıda inşa edilmekte olan her hangi bir ekonomik faydası olmaması bütün ekonomik ve bilim çevreleri tarafından kanıtlanmıştır.

Oysa bu sedlerin arkasında yatan siyasi nedeleri şöyle sıralabiliriz:

1- Türkmen bölglerini su’ dan mahrum kılıp, ekonomik yaşantılarını çökertmek ve onları bölgelerinden göçe zorlamak.
2- Irak’ ın mevcut şartalından bilistifade ve adeta yangından mal kaçırçasına fırsat kollamak ve söz konusu sedlerin mali külftini merkezi hazineden sağlamak.
3- Hayat damarı niteliğindeki su kaynaklarının kontrolunu Kürt gruplaının elinde tutup, Merkezi hukumet üzerinde siyasi baskı kurmak ve su silahini bir şantaj ve koz olarak kullanmak.
4- Irak’ tan ayrılmak için zemin hazırlıyacak orta ve güney bölgeler hesabına kürt bölgelerini tarımsal ve turizimsel olarak kalkındırmak.
5- Uzun bir süre için tüm siyasi kozları elde tutup siyasi amac sağlamak .


Hazırlayan: Rüşdi ÇELEBİArkadþýna gönder

Yorumlar:

Ne kadar kِtü bir ülkdeyiz
Rü‏di karde‏ eline saًl‎k, uzun zaman oldu bu kadar nitelikli bir makale okumam‎‏t‎m. Bu memlekette olan biten olaylara ak‎l erdirmek imkans‎zd‎r, ALLAH bilir bunun gibi daha ne sinsi planlar dِnüyor. Senin de ifade ettiًin gibi ``yang‎ndan mal kaç‎rmak`` bu sِzü en iyi uygulayan kürtlerldir ama nerde onlarada bu ak‎l, i‏in içinde ba‏kalar‎ var elbette... ALLAH milletimizi korusun.
Mustafa CANTـRK
Sularimiza El koyma
Daha oncede yazmistim bunlar doymaz bu gune kadar kimse doyuramadi doyuramazda bu gidiste Turkmenlere bir sey kalmiyacaktir herkes biliyur bu bir Israil taktikidir onlarda Filistindeki SU kaynaklarina El koydular tum bolgeyi kendilerine bagimli hale getirdiler , ne digelim hocalari boyle ogretiyur. Bu Kuzeyli capulculara,ac gozlulere firsat vermemek lazim bir an once gec olmadan bunlara DUR demek lazim,ne demisler Agac yasken egilir.
Seyyid Irfan
Korkakl‎k ba‏ belas‎
Bunlar‎n yapt‎klar‎ her ‏eyin alt‎ndan bir ba‏ka çe‏it tahribat ç‎k‎yor peki Türkmen sorumlular‎n‎ bunlarla anla‏maya zorlayan Türkiye hükümetinin nelerin pe‏inde olduًunu anlamam‎z için ya‏ada‎ً‎m‎z gündelik olaylar‎ iyice analiz ettiًimiz anda sadecec bizler deًil tüm dünya türklerinin ne kadar bir çirkin sinsi bir plana tabii tuttuklar‎n‎ net bir ‏ekilde anlayacaً‎z ve bencede bu durumu her kes biliyor ba‏ta Türkiye hükümeti olmak üzere menfaat uًruna bana dokunmayan y‎lan bin y‎l ya‏as‎n zihniyetinden dolayi ve korkak siyasetinden dolayi gِrmezden gelmekte
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler
3 - Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller
4 - Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler
5 - TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..
6 - Karma güç ve sinsi oyun ...!