Arabic Turkish
 
2011-08-29   Arkadþýna gönder
2578 (947)


TÜRKMEN EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEK- İHTİYAÇLAR VE İDDİALAR


Hazım Şükür DAKUKLU


Bilindiği gibi ve görüş birliği ile ülkelerin görüşünde geleceğinin esas direği gençlerdir, bundan ötürü gelişmek ve ilerlemek için o ülkenin başındakileri her hangi bir iş ve işlemi yapmak için gençlerin fikir ve planları daima ön planda tutulur. Bir yandan acil ve ani iddialara karşı gençlere itimat etmek bir sert direk olabillmek , aynı zamanda bunlar iş başına geçtiklerinde ve lider olduklarında değişik durumlarda işleri iyi bir şekilde yürütmleri için, mantıksal olarak bunları iyi dercede hazırlayıp ki üzerlerine düşen işleri ve sorumlukları mekemmel icra estsinler. Ve bu hazırlanma işi insanda çocukluk yaşından başlar ve insan ömrü, zihinsel gelişimi ve cesedi gelişiminin birçok aşamasına kadar uzanır, ve bu hazırlanmanın özel yöntemleri vardır ve başarı bulmak için maddi ve insani imkanların olması geekmektedir, bunların en önemlisi insanın asırlar boyu keşfettiği (Eğitim ve öğretim)dir, ve burada kasdettiğim eğitim ve öğeretimde akademik tarzdır ki anaokulla başlayıp ve kişinin yüksek diplomaları kazanımasıyla da yetinmemektir.
Akıllara geldiği gibi, Türkmeeli'nde eğitim ve öğretimi geliştirmek için neler hazırlamamız gerekmektedir? Karşı iddialar nelerdir? Ne engellerle karşı olur ve çözüm yollarını bulmak? İddialar gerçekten çok ve çatallıdır ve bunların en büyüğü de bazılarının istediğimiz ve uygun gördüğümüz şekilde eğitim almamızın kanaat getirmemesidir, ve bazılarının var güçleriyle görüşlerini yürürülüğe koyma ve işlerimizi küçümsemektir, bundan dolayı hakkımızı savunmak ve eğitimimizi ilerletmek için bazı önlemler almamız gerekmektedir, bunlardan:
1. Eğitimi desteklemek amacıyla kurulan (yüksek eğitim komisyon)unun ömrü kısa olduğuna rağmen, bu konuda başarılı olduğunu gördük. Bundan ötrü bu komisyonu daimi bir kuruluşa döndürmek ,yürürülüğe geçmesi için gereken adımları atıp iç sistemini kurmak ve tüm türkmen eğitim kuruluşlarını çatısı altında toplamak gerekmektedir, böylece işi sadece stratejik ve önce yapılacak şeyler olur, ve detaylar diğer kuruluşlara bırakılır.
2. Üniveristede okumak garantisi türkmen öğrencinin ve ailesinin, ve türkmen okulunda okumak kararını almak bir büyük korkudur, onun için yüksek öğrenim bakanlığını teşvik adip öğrencilerimizi üniversitelerinde kabul etmek yolu ile tatmin etmek, bize özel ve bakanlıktan yerleşmiş üniversiteler açamk, ve burada özel akademik eğitimde çalışan ilgili kişileri sokmak ve teşvik etmek gerekmektedir ayrıca özel üniversite ve kolejler kurup öğrencilerimizin önünde daha geniş alanlar açmak gerekmektedir.
3. Yüksek öğrenim bakanlığı, diğer bakanlıklar, bazı kuruluşlar ve elçilikler tarafından yurt dışınada yüksek tahsil okumak için çok sayıda öğrenci gönderilmektedir, ve maalesef bu konuda bizim nasibimiz sıfırdır, bu yüzden bu konuda bizim de hakkımız olsun diye harekete geçmemiz geregmektedir ki bu öğrencilerimiz için büyük bir avantajdır ki başka dilde değil kendi idlimizde öğrenmemiz gerekemektedir.
4. Türkmence eğtimini daha geniş ve engin ufuklar çıkartmak ki Türkmeneli bölgelerini aşsın, ve özellikle diğer illerin eğitim müdürükleri ile anlaşma yapılması ve sağlanması gerekmektedir ki bu kuruluşlardan yardım, öğretim ve ilerletme alanlarında talimat alınsın ve fayda görlüsün.
5. 4üncü maddeye istinaden diğer illerde çalışan Türk firmalarda tercüman ihtiyaçlarını karşılanır ki bu tercümanlara gelecek yıllarda daha da çok gereksinim olur, böylece bu illerdeki eğitim müdürlüklerinde türkmence okulların açılmasına anlşılır.
6. Eğitim bakanlığında yeni açılan türkmence eğitim müdürlüğünden iyi bir şekilde yararlanmak gerekir ki bu müdürlük parlementodaki türkmen milletvekillerinin çabalarıyla gerçekleşrililmiştir, bu yararlanma da müdüriyeti işbriliği içinde ve titizce çalışarak bir ışık kitlesi tutarak hükümetten destek ve yardım almakla olur.
7. Eğitim bakanlığı tarafından türkmence eğitim müdürlüğünün desteğini kazanmak gerekmektedir, ve bakanlığın müdülüğümüze karşı ve diğer okullara olan davranışına göre adilce davranmasını istemeliyiz.
8. Türkmece okulu olan tüm illerde türkmence eğitim bölümünün açılmasını istemeliyiz, nitekim türkmence eğitim bölümü kürtçe müdürlüğünün çatısı altından ayrılmış ve kendi başına bir müdürlük olmuştur, ve bu da doğal bir hakkımızdır.
9. Kararlaştırılmış izlencelerde birçok kusur görülmektedir, çünkü birçok yahut tüm ilk öğretimini bitiren öğrencilerimiz ingilizce konuşmayı bilmiyor ve mantığın ne olduğunu bilmiyor ve birçok konular ihmal edilmiştir, ama eğer bu maddelerin ve konuların önemine bakarsak o zaman bu izlenceleri yeniden gözden geçirip ve modern yöntemler kullanarak eğitmek gerekecektir ve o zaman ancak gerçek ihtiyacı bileceğiz.
10. Okullarda mesai ve tatillerde edebi, sanatsal, spor ve sosyal faaliyatlara önem vermek, özellilke tatillerden yararlanarak tüm öğrencileri bir araya getirip ve zamanlarınıyararlı işlerle uğraşmalarını sağlamak ve yönetimle aralarındaki bağları güçlerndirmek gerekir ki bu eğitim numune bir eğitim olsun.
11. Orta okuldan mesleği eğitime önem vermek, terkmence eğitimine bağlı yüksekokullar ve liseler açılması, örneğin hemşirelil, güzel sanatlar ve ziraat liseleri.
12. Genek eğitim kanunları çatısı altında türkmence okullarına özel olarak yeni kanunlar çıkarılmasın ki trükmence eğitim müdüriyeti, türkmen toplumunu birikimlerine uygun türkmence eğitiminin ilerlemesini gerçeklerştirsin.
Son olarak bir daha, durum ne olursa olsun toplumda önem verilen kitle asla ihmal edilmemelidir ve hizmetinde kolaylık gösterilmedir, bu dair ve toplumda mevkiine işaret olarak bu hikayeyi segiliyoruz: zamanların bazınsında tarih kitaplarında, yeni çağ tarihinde Fransa'da korkunçca uyuşturucu yayılmıştı, bu olayı deudurmak ve bitirmek için hükümet gereken işlemleri yapmaya başlamak istedi, ilk olarak bu konuda uzmanların görüşlerini tek tek almaya başladı. Uzmanların biri üniversitelere gidip sorup soruşturmak gerkmektedir dedi. Uyuşturucu gençler ve talebelerin arasında yayıldı mı yayılmadı mı sorun? Eğer yayıldıysa çözümü yoktur ama eğer yayılmadıysa bir çözümü vardır kesin. Bu hikaye kuşkusuz gençlerin ve talebelerin modern bir toplum yaratmak için büyük rollerine önem vermektir. Ve biz de gençlerimize ve liderlerimize güvenip ileriye terddütsüz ve nefeslerimizi hapsederek adım adım yaklaşmaktayz. Geleceği ve hedeflerimizi elde etmek için bilimsel planla, dikkatli ve titizce çalışmalıyız ki güzel dilimize muhafaza edelim ki dilimiz varlığımızın simgesidir, milletimize ve vatanımıza hizmet etmek için Irak'ın bahçesinde daimi açan bir gül olup daimi güzel kokular saçalım.

Hazım Şükür DAKUKLU
Kerkük eğitim müdürlüğü/ Türkmence eğitim bölümü müdürü
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Tebrik
Eًitim komusyonu çal‎‏malar‎ ve sizin yükesek kültürünüz Türkmen eًitimini ba‏ar‎dan ba‏ar‎ya gِtürüyor.Sizin sayenizde Türkmen eًitimi bu sene çok ileriyi kaydediyor.Yazd‎ً‎n‎n‎z makalede ufuktaki çal‎‏maar‎n‎z‎ belli ediyor.Temennim sizin gibi insanlar bakal‎kta Türkmen eًitiminin ba‏‎nda olmas‎n‎ bize çok faydas‎ olur.Sorumlulara tavsiyem sizin gibi kültürlü insanlar‎ daha vazla ِnem verip desteklemelerini dilerim.Allah size gِrevinizde yard‎mç‎ olup ve sizi korusun.
Türkmenoًlu
cok segol
eline seglik cok kozel fikilerin ver
sen kerek begdete kenel mudur olmev lezim
allahtan dilerim sizi korusun
ali cicek


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük III
2 - Kerkük II
3 - Kerkük I
4 - Canım Erbil
5 - BEN VATAN DERTLİSİYİM