Arabic Turkish
 
2011-09-23   Arkadþýna gönder
2584 (956)


TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..


Rüşdi ÇELEBİ


Irak' ta yüzyıllardır yaşamını sürdüren ve Irak'ın kalkınmasına,birlik ve huzur içinde olmasına her zaman aktif ve yapıcı katkıda bulunan Türkmenler,ne yazık ki her zaman göz ardı edilmiş ve tüm yaşamsal hakları ellerinden alınmıştır,iş burada kalmayıp son zamanlarda Türkmenler açık hedef seçilerek,can ve mal güvenlikleri direkt tehdit altına girmişti . Daima çok büyük acılara, sıkıntılara, zararlara olağanüstü sabır ve tahammül gösteren Türkmenler,onlara karşı maalesef toplu saldırılar,bireysel şantaj, tehdit ve kaçırmalar gitgide hız kazanarak devam etmektedir.
Bunların başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

1-Türkmenleri,sindirerek ve canlarından bezdirerek kendi yaşadıklar bölgelerden dolaylı olarak göçe zorlamak.

2-Türkmenleri,Irak'ın yeni şekellenme sürecinin dışına iterek,gidişatı yönlendirme konusunda pasifize etmek.

3-Başta Kerkük olmak üzere tüm Türkmeneli bölgelerlerinde,Türkmenleri siyasi etkinliklerini kırarak saf dışı bırakmak.

4-Türkmenlerin siyasi rolünü minimize ederek,hayati konularda onları etkisiz kılmak.

5-Türkmenlerin yaşadığı bölgeleri güvenlisizleştirerek, yapay oluşumun bulunduğu Kuzey Bölge'yi de güvenlik açıdan cazibe merkezi kılarak ,onları söz konusu bölgeyle entigrasyonlarını sağlamak.

Bu amaçlara ulaşmak bazı karanlık odaklar silahlı güçe başvurarak ve terör yöntemlerinden istifade ederek istratejik plan çerçecesinde hareket ediyor. Türkmenler ise her hangi bir silahlı güçe sahip olmamaları , onları açık ve kolay hedef haline getirmesi yanında , geleceğe doğru güvenlerini sarsmakta ve karamsalık duygu sarmağına düşmelerine yol açmakta ve onları acımasız bir psikolijik savaşın kurbanı haline getirmektedir.Bu negatif durum, Türkmenleri sürekli demoralize ederek, Irak' taki milli varlıklarını ciddi bir şekilde tehdit haline getirmektedir ve geleceklerini de büyük tehlikleler potansiyeli ile karşılaşmalarına yol açmaktadır.

Bu gerçekler ışığında Türkmenler artık kendi savunma gücü kapsamında, Türkmen halkının gerektiğinde can ve mal güvenliğini sağlıyacak ve Irak'ın sünni bölgelerinde resmi nitelikte olan ,(SAHVA ) denen teşkilat benzeri ve Irak Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına bağlı olabilecek , resmi mercilere geren başvuruları yapıp,alttaki ana görevleri üstlenecek ,TÜRKMEN (SAHVA ) TEŞKİLATI'nin bir an önce kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Özellikle savunma amaclı ve resmi nitelikli olacak ve yukarıda belirtildiği gibi kurulması önerilen,TÜRKMEN (SAHVA ) TEŞKİLATI'NIN, ana görevleri;

1-Her hangi bir saldırı zamanında, Türkmen halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması,
2-Doğal afetlerde,büyük yangınlarda ve toplu saldırılarda can ve mal kurtarma,
3-İstihbari bilgi toplayıp,ilgili Iraklı resmi güvenlik organlarına ileterek,yapılacak bazı saldırıları önlemek,
4-Türkmenlere ait resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
5-( Allah korusun ) Büyük çatışmalar veya iç savaşlar zamanında Türkmen halkına verilecek can ve mal zararını önlemeye en aza indirmeye çalışması,
6-Türkmeneli bölgelerinde huzur ve güven ortamını sağlayıp,halkı dinamizleştiren gereken moralı aşılamasını sağlamak.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

MـSLـMANLIK VECفBEMفZ
HER KESIN TـRKMENLERفN KENDفLERفNE HAS GـC OLUقTURMALARI KONUSUNDA FفKفR BفRLفذفNE VARMASI UMUT VERفCف BفR GELفقME ZATEN TـM TـRKMENLER MـSLـMAN OLDUKLARI فافN SADECE MESELEYE BU YضNEDEN BAKSANIZ BفLE TـRKMENLERE YUGULANAN BU KADAR فقKENCE VE SOYKIRIM TEK BAقINA ALLAHـ TAALANINDA فNSANLARA BAذIقLADIذI HـR YAقAMAK فافN CفHAT VECفBESفNف YERفNE GETفRMELERف فافN YETERLفDفR, YـCE RABBفM YARADILIقDAN فTفBAREN GضNDERDفذف BU KADAR PEYGEMBERLER BفR TEK AMAا فافNDفR ODA فNSANLAR SADECE ALLAHIN KضLESفDفRLER BAقKA KفMSELERE KضLELفK YAPMASINLAR DفYE ONUN فافNDE BU HAKLARI ELDE ETMELERف فافN SـREKLف OLARAK CEBERـTLـذـNـ FARZ EDEN TـM TAذUTLARA KARقI TOPYEKUN SAVAق AاILMIقTIR, TـRKMENLERفN DURUMUDA AYNEN BUNDAN فBARETTفR فRAKTA TـRKMEN OLMAYANLAR TـRKMENLERف KضLELERف GفBف GضRMEK فSTفYORLAR VE UYGULANAN TـM POLفTفKA VE KATLفAMLAR BU YضNDE, TEK اضZـM CفHAT HAKKIMIZI KULLANMAK, KULLANMAYA KALKIقDIKMIZ ANDAN فTفBAREN TـRKفYEDEKفLERDE DAHفL DـNYANIN TـM اAKALLARI TOPLANSADA BفZLERE KفMSE BفR قEY YAPAMAZ CـNKـ BفZ HAK ORDUSUNU TEMSفL ETMفق OLACAذIZ
TURANCI TـRKMEN


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler
3 - Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller
4 - Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler
5 - Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu
6 - Karma güç ve sinsi oyun ...!