Arabic Turkish
 
2011-12-01   Arkadþýna gönder
2832 (1025)


Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller


Rüşdi ÇELEBİ
Giriş
Bilindiği gibi Avrupa’ daki Kürt lobisi uzun zamandan beri Yahudi, Ermeni ve Rum lobileriyle sıkı işbirliği yaparak,loca, enstitü, dernek, acentelik ,kültür veya düşünce ve araştırma merkezleri adı altında yoğun bir tanıtım kampanyası ve propaganda faaliyetleri yürütmektedirler.Bu kapsamda söz konusu lobiler kirli emellerini gerçekleştirmek için sinsi bir çalışma sistemi etrafında birleşerek, birlikte hareket etmeyi kendilerine bir prensip edinmişler.
Lobilerin amacı ne ?!
Yukarıda adı geçen dört lobiden her biri, hayali peşinde koştukları kötü emellerini şöyle sıralıyabiliriz :
Kürt lobisi
Kerkük başta olmak üzere, tartışmalı bölgeleri de içine katan ve komşu ülkelerden toprak koparan kuzey Irak merkezli sözde Büyük Kürdistan’ı kurma peşindeler. Söz konusu sunii devleti hayata geçirmek için Amerika ve Avrupa da nüfuz sahipi olan Yahudi,Ermeni ve Rum lobileriyle al-ver paslaşmalarıyla her türlü işbirliğine gitmektedirler .
Yahudi lobisi
Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etkin nüfuz sahipi olan bu korkunç lobi, uzun vadali siyonist hedeflere olaşmak ve İsrail merkezli dünya hakimiyetini sağlamak,ve bu uğurda Irak’ tan başlıyarak bölge ülkelerini zayıflatmak ve daha sonra kendi hegomonyası altına alma amaçıyla,onları parçalayıp megakantonlara çevirmek.İşte bu uzun vadali hedefi gerçekleştirmek için kendi stratijelerine uygun olarak Kuzey Irak merkezli bir Kürt devleti kurmayı planlıyorlar ve Kürt lobileriyle yakın işbirliği sağlamaya çalışıyorlar,çünkü onlara göre böyle bir devletin kurulması her şeyden önce onları ortadoğuda tarihsel yalnızlıktan kurtaracak ve mezopotamya diye adlandırılan ve her türlü yer üstü ve yer altı zenginlikleriyle tanınan ve bağışık müstahkem dağlık araziya sahip olma nedeniyle askeri açıdan stratejik öneme haiz olan bu coğrafıyayı ele geçirip,bölge hakimiyeti ve daha sonra dünya hakimiyeti macerası yolunda büyük,değiştirici,dönüştürücü ve etkili bir adım atmaktır .
Ermeni lobisi
Ermenilerin, Türklerle tarihsel hesaplaşma hırsı ve Türkiye’ nin kuzey batısından beş vilayeti, ve Azerbeycan’ dan Karabağ bölgesini kopararak büyük Ermenistan’ı kurma çabaları onları diğer lobilerle şüpheli işbirliği ilşikleri kurmaya itiyor .
Rum lobisi
Rumlara gelince onlarda mevcut durumdan vazife çıkarcasına ve ateşten mal kaçırırcasına Türk düşmanı lobilerin yanında yer alıp, başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye ile tarihten süregelen ihtilaflı meselerde uluslararası platformlarda onların desteğini sağlamaya çalışıyorlar.
Biz ne yapmalıyız ?!
Her şeyden önce davamızın haklılığından kuvvet ve inançımızdan cesaret alarak söz konusu lobilere meydanı boş bırakmamalıyız ve her vakit onların üzerlerine kararlıkla yürümeliyiz.Bunu yaparkan da oyun buzucu yollara baş vurup onların kirli emmellerini suya düşermeliyiz.Bu kapsamda “düşmanı gerekirse kendi silahiyla vur”sözünden yola çıkarak onların yürütkleri propaganda amaçlı kampanyanın aynısını işleme koymalıyız .İşte yapacaklarmızdan örnek çalışma tarzları :
• Irak Türkmenlerinin, Avrupa’daki lobi çalışmalarını aktif hale getirmek.
• Avrupa ülkelerinde Türkmen derneklerini çoğaltmak ve var olanlar ile işbirliği kurarak Türkmen davasını daha tanıtıcı hale getirmek ve yurt dışında ivme kazandırmak.
• Türkmen davasına uluslararası bir nitelik kazandırmak.
• Avrupa’ da ve diğer ülkelerde basın yayın araçlarını en etkin şekilde kullanmak ve iletişim kanallarını faaliyete geçirmek.
• Lobi çalışmalarında, yabancı örgüt, dernek,kurum ,kuruluş,medya organları,enstütü ve araştırma merkezleriyle dostuluk ilşkleri kurmaya gitmek.
Çalışıma Sistemi
Başta Beljika olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkmenler, Türkmeneli bölgesine yönelik uğradıkları insan hakları ihlallerini, Avrupa ülkelerinde propaganda, tanıtım, konferans, seminer, yürüyüş, miting, kitap tanıtımı, kurs, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak. Ayrıca Türkmenlere uygulanan insan hakları ihllaleri konularında o ülkelerin parlamento üyeleri, yetkili organları özellikle de basın mensupları ile iyi diyalog, iletişim kurmak ve lobi faaliyetlerini canlandırmaya çalışmak .
Bilgi Birliği
Ülkelerdeki Türkmen temsicilikleri günlük lobi çalışması yapıp gerekirse günlük, haftalık, duruma göre rapor hazırlamak. Aynı raporları kendi ülkelerinin diline tercüme edip ülkenin basın mensuplarına, yetkili ve etkili organlarına dağıtmak. Bu hususta bir dergi, Internet sitesi ve yabancı dillerde bazı kitaplar yayınlanabilir.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler
3 - Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler
4 - TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..
5 - Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu
6 - Karma güç ve sinsi oyun ...!