Arabic Turkish
 
2011-12-15   Arkadþýna gönder
3433 (1244)


Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler


Rüşdi ÇELEBİ


Hazırlayın : Rüşdi ÇELEBİ

Ekonomi değerinden dolayı Kerkük'te petrolun bulunmasıyla birlikte demografinin değiştirilmesi uğrunda bir sürü eylemler yapıldı. Irak'ın iç ve dışından Kerkük'e göç başladı.Ermeni ve Asuriler bu topraklara yerleştirildiler.
Bu konuda gerçekleri paylaşmak için bazı verileri buraya alıtyoruz. Ticaret bakanlığı verilerine göre Kerkük'ün nüfus sayımı 1.200.000'dir.
İller arasında yapılan dengelemelerde nüfusun artışı ve nüfus dosyalarındaki kayıtlar göz önünde tutulmalıdır. Ancak şu an için dosyaların kuşkulu olduğundan dolayı 1957 yılı kayıtlarına dayanılıyor.
Planlama bakanlığı kayıtlarına dayanarak 1957 yılının kayıt dosyalarında nüfusun 6538109 bunun yanında 1997 kayıtlarına dayanarak 2007 yılının nüfus sayımının 29682081 olduğundan, 1957-2007 yılları arası nüfusun 4.54 oranında artığını görürüz.
Bir çok ilde baskılardan dolayı göçe zorlanan Türkmenler 1957 yılından beri sayılarının 500.000'i bulduğunu görüyoruz. Göçe zorlananlar ise Türkiye, Avrupa, İran v.b. ülkelere dağıtıldıklarını görürüz. Yani 2007 yılında düşünülenlerin sayısının tam yarısı.
1.083.985 – 500.000 = 583.985 asıl ahaliden kerkük'te yaşayanların sayısı.
Saddam döneminde Araplaştırma polotikası sonucu güney illerden Kerkük'e 363.307 kişi yerleştirildi. 2003 yılı sonrası 170.000 nüfus Kerkük'ü terk ederek asıl yerine geri döndü. Onlardan sadece 200.000 kişi kalmıştı.
Asıl ahali sayısı + getirilenlerden kalanlar
583.980 + 200.000 = 783.980
Yani raporlara göre Kerkük'ün nüfus sayımı 900.000 olmalıdır.
Ancak,Ticaret bakanlığı verilerine göre Kerkük'ün nüfus sayısı 1.200.000'i buluyor. Yani 300.000 oranında ziyade kayıt edildi. Bu rakam sadece getirilen Kürtleri göstermekle birlikte, Türkmenler ise ufak bir oranda geri dönmüşleridir.
1957 – 2007 yılları arası nüfus sayıları
No. Kent 1957 yılı nüfus sayımı 2007 yılı nüfus sayımı
1. Kerkük 148637 674812
2. Kara Hasan 13835 62810
3. Altun Köprü 19086 86650
4. Havice 27059 122847
5. Şivan 13314 60445
6. Kifri 5775 26218
7. Beyaz 7001 31784
8. Kara Tepe 27637 125481
9. Şirvan 3357 106040
10. Çemçamal 13524 61398
11. Ağçılar 11332 51447
12. Sengav 9551 43361
13. Tuz 88466 401635
14. Tavuk 16833 76421
15. Kadir Kerem 13505 61312
Toplam 388912 1992661

Kerkük'te toplam geri kalan idari birimlerin sayısı ise (1083985)'dır.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller
3 - Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler
4 - TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..
5 - Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu
6 - Karma güç ve sinsi oyun ...!