Arabic Turkish
 
2012-01-14   Arkadþýna gönder
5947 (2077)


ŞEHADETİNİN 32.YILINDA NECDET KOÇAK


Fevzi Türker


Büyük kahraman , mücadeleci dava adamı Dr. Necdet Koçak ile 1965’de bana göndermiş olduğu bir mektupla tanışma şerefine nail olmuştum.Yeri doldurulamaz Bilge insan Necdet Koçak, birkaç hain,vefasız ve soysuz Türkmen’in iftirasıyla ve Baas rejiminin düzmece bir yargılamasıyla 16 Ocak 1980’de kutsal Türkmen davası uğruna Bağdat’ta sabaha doğru Saddam rejimi cellatlarınca idam edilmeden önce ziyaretine gelen ailesine hitaben şöyle buyuruyordu:

“Hiçbir şey değişmesin. Doğru olduğunu bildiğiniz yolda devam edin. Söyleyin arkadaşlara korkmasınlar. Bu dava yerde kalmayacaktır. Ağaç budandıkça güçlenir ve yeşerir. Ağacın özünde de kurt var. 27gün önceki muhakemede beni ihbar edenlerin isimlerini verdiler. -Sen Türkmen toplumunun liderisin sana bir isim listesi vereceğiz, bu listede tanıdıklarının karşısına işaret koyarsan kurtulursun, senin için pek çok devletin talebi var görevine geri döndürülmeni istiyorlar, aksi halde idam edileceksin- dediler. Ben listeyi görmek istemiyorum. Sizin iftira ettiğiniz gibi ben vatana ihanet etmedim. Bu vatana ihanet etmem, sadece Türküm ve Irak Türklerinin öz vatanlarında herkes gibi bütün haklarına sahip olmalarını istiyorum.”

Allah’a ve İslam dinine inancı sonsuzdu. Türk tarihine ve dolayısıyla da Türkmen tarihine ve bölgelerine, milli ve manevi değerlere, milli bilince ve

Türk örf-adetlerine büyük önem verirdi şehit Necdet Koçak.

Ahlaklı toplum olmaya özen gösterir, herkesi Türkmen toplumunun birer ahlaklı, faziletli ferdi olmaya davet ederdi. Peygamber efendimizin “milletleri millet yapan ahlaktır” hadisi şerifini dilinden hiç düşürmezdi sohbetlerinde o güzel ahlaklı insan, o büyük önder Necdet Koçak.

Necdet Koçak gibi gül yüzlü, evliya huylu ender doğan bir yiğit milliyetçi kahramanı yüce Allah, başka bir halka nasip etmiş olsaydı, inanın o halk Irak’ın altını üstüne getirir, sesini ve davasını dünyaya duyururdu.

Milletini seven her Türkmen, Saddam rejimi döneminde ve sonrasında, Türkmenlerin kurtuluşu uğruna canını seve seve feda eden Necdet Koçak gibi eşsiz bir kahramanın düşüncelerini ve ilkelerini öğrenmeliydi, aile fertlerine ve çevresine öğretmeliydi.

Biz Türkmenler, ne hikmetse her zaman ve her şeyden önce liderlerimizi kurban veririz , bir kaç yıl geçmeden de, o yüce insanların neden, kimin için,ve kim tarafından şehit edildiklerini unutur, asimilasyon ve yok olma tehlikesi yokmuş gibi yaşantımıza devam ederiz.

32 yıldır biz Türkmenler, ne yazıktır ki Şehit Necdet Koçak ve arkadaşları emekli Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci ve Adil Şerif hakkında yazmaktan, konuşmaktan, anlatmaktan ve araştırmaktan ciddi manada kaçınır olduk.

Necdet koçak ve arkadaşlarını, Saddam rejimine ihbar eden ve idam edilmelerine neden olan bu alçak, haramzade ve hain Türkmenler, kim bilir aramızda hiçbir suçları yokmuş gibi utanmadan,sıkılmadan dolaşmakta ve belki de orada burada boy göstermektedirler.

Bu alçak ve haramzade hainlerin, hak ettikleri cezalar, bundan tam 32 yıl önce verilmeliydi, ancak biz Türkmenler, bize yapılan en büyük kötülükleri bile çabuk unutur, hoşgörülü davranırız, neymiş efendim barışsever halkmışız. Hakkını savunmaz, düşmanını tanımaz böyle barışsever ve vurdum duymaz halk olur mu?.

Necdet Koçak’ın en büyük hedefi Türkmenlerin insanca yaşayabilecekleri milli varlıklarını, Tarihlerini ve kültürlerini asimilasyon tehlikesinden koruyacak bir coğrafi bölge, yani toprak için mücadele etmekti.

Kendine ait coğrafi bölgesi olmayan toplulukların geleceği ve hayat hakkı olmaz derdi her zaman Necdet Koçak. Bu yüce hedefi gerçekleştirmenin her türlü siyasi ve örgütsel mücadele yollarının altyapı çalışmalarını sürdürmekteydi ve Türkmenlerin kurtuluşunu her şeyden önce Türkmen bölgesinde görmekteydi Necdet Koçak.

Bu doğrultuda, bilge kahraman Necdet Koçak, Türkmenlerin kurtuluşunu, ancak uzun vadeli mücadeleyi içeren siyasi, iktisadi ve içtimai bir devrimle gerçekleşebileceğine gönülden inanırdı.

Türkmenler olarak milli hedefe ulaşmanın bir diğer yolunun, Türkmenleri birbirlerine sımsıkı bağlaması gereken, milli kardeşlik, milli sevgi, milli dayanışma ve milli şuura her fırsatta atıfta bulunurdu şehit Necdet Koçak.

Bugün Türkmenlerin karşı karşıya oldukları ciddi tehlikelerin farkında olduğu o günlerde bile Türkmenlere, coğrafi bölgenin, ne kadar gerekli ve ne kadar hayati olduğunu bilmekteydi ki, o yönde çalışmalarını başarıyla yürütmekteydi ve bu amaç için de Irak Türkleri Kurtuluş Partisini kurmuştu büyük insan Necdet Koçak.

Türkmenleri, bugün tehdit eden en büyük tehlike, topraklarının işgal altında olması ve mezhebi bölünmedir. Şii ve Sünni Arapların kendi bölgeleri var ve ayrı Federasyonlar kurabilirler. Ne Şii ne de Sünni Arap politikacılar maalesef Türkmenlerden yana olumlu tavırları bugüne dek olmamıştır. Mezhebi bölünme ve bölgesizlik Türkmenlerin özellikle de Şii Türkmenlerin tüm bölgelerde sonu olacaktır.

Irak, parçalanma sürecine Kürdistan federal bölgesiyle girmiştir. Aslında Türkmen bölgeleri olan başta Kerkük olmak üzere ihtilaflı bölgeler, bugünkü Sünni ve Şii Arap kargaşası ortamında, Kürt bölgesine çok yakın gelecekte ilhak ettirilebilir. Federasyon olma sırası şimdi de Şii ve Sünni Arapların. Türkmenler ise bölgeler arasında, bölgesiz kalarak köle hayatı yaşayacaklar ve mezhebi şuurları da, milli şuurlarının önüne geçerse, en fazla elli sene sonra buharlaşıp tarih olurlar.

Necdet Koçak, Türkmenleri başkaları değil, Türkmenleri ancak kendileri kurtarabilir düşüncesindeydi. Yanılmıyorsam 1977 yılıydı , bir sohbet toplantısında Necdet Koçak, “arkadaşlar kendi yağımızda kavrulmamız lazım. Biz, biz olmadıkça, kimse bizim gözümüzün yaşına bakmayacak, yardım elini uzatmayacaktır. Her zerre toprağını kutsal bildiğimiz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi 450 milletvekiliyle iktidara gelse bile bize, arzu edeceğimiz şekilde yardımcı olamayacaktır.” demişti.

Şehit Necdet Koçak boşuna kendi yağımızda kavrulalım, bu güçsüz halimizle Türkiye’den bir şey beklemeyelim dememiştir. 32 yıl önceki Türkiye Dışişleri bakanı Hayrettin Erkmen ne ise, bugünkü Dışişleri bakanı Ahmet Davut oğlu da odur. Her ikiside Türklükle alakası olmayan politikacılar olarak bilinmektedirler. Hayrettin Erkmenin , o günlerde Irak’ın Ankara Büyükelçisiyle yaptığı görüşmesindeki hiç af edilmez bir diplomatik gafı, Necdet Koçak’ı idama götürmüştür. Hayrettin Erkmeni tarih yargılayacaktır.

Artık ona buna yalvarmanın, el açmanın yeri olmamalıdır Türkmen milli politikasında. Türkmenler Irak’ta yok olmak yerine, özgürce yaşamak, tüm haklarını elde etmek, saygın bir halk olmak istiyorlarsa, Necdet Koçak’ın fikirleri doğrultusunda, kendi iradeleriyle ve öz yağlarında kavrularak, hiç zaman kaybetmeksizin siyasi, içtimai ve iktisadi mücadeleyi hemen başlatmaları gerekir.

Necdet ağabey, sana ve yüce düşüncelerine ihanet edenler, seni zalim Saddam rejimine ihbar edenler utansın.

Necdet ağabey sana ihanet edenlerin, Türkmen davasına vurdukları darbe , Baas rejiminin 35yıllık asimilasyon politikalarına eşdeğerdir. Baas rejimi Türkmenleri yok edemedi, ancak satılmış bir avuç hainin iftiralarıyla Türkmen davası sensiz kaldı.

Necdet ağabey, hainlerin hesabını kimse soramadı bugüne kadar çünkü 32 yıl önce bıraktığın noktanın çok daha gerisindeyiz şimdi.

Hasretle anıyoruz seni Necdet ağabey, sevgiyle yad ediyor ve aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Düşüncelerin uygulanmayı bekliyor. Türkmen davası ancak senin düşünce ve ilkelerinle hayat bulur.

Necdet ağabey,vefa timsali cennet mekan eşiniz Ayten Koçak Hanımefendinin deyişiyle ” Şehitler cennetindeki ruhun şad olsun”.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

mekan‎ nur olsun az‎z ‎nsan‎nn
cok guzel b‎r yaz‎ el‎n‎ze sagl‎k zaten b‎‎zde d‎s gucler deg‎l ‎c‎m‎zdek‎ hay‎nler ve mezhep ayr‎mc‎l‎klar‎ yuzunden yok olmaya mahkum olmusuzz b‎z ancak b‎r oldugmuz vak‎t kurtuluruz yazar 50 y‎l dem‎s bence 50 y‎la kalmazzzz boyle devm ederlerseeee sat‎lm‎slar‎m‎zzzzzzzzzzzzz
kerküklü
فple saman birbirine kar‎‏m‎‏
Say‎n yazar iple saman‎ birbirine kar‎‏t‎rm‎‏ ‏ehitmiz ile ba‏lam‎‏ kürdüstan federasyonu ile bitirmi‏ قii türkmenler yok olacakm‎‏ dem‎‏ yani türkmenleri bِlimü‏ cünkü kürdüstan‎n ya‏amas‎ için türkmenlerin bِlünmesi gerkeçek ama say‎n Fevzi Türker Türkiyeyi ve Türkmenleri dü‏ünüyor iseniz o zaman Türk odakl‎ politikalar üretmesine beyinleri yِnlendirin rahmetli ‏ehidimizin yapt‎ً‎ gibi mesela Türkiyeyi فranda 35 milyon فrakta 3 milyon Suryede 1 milyon Türk varl‎klar‎na sah‎p ç‎kmas‎na yِnlendirin o zamanda gِrünüz türkün güçü ne demektir ve o güçün ِnünde ne ‏ii arap ne sunni arap nede kürdüstanc‎lar dura bilir i‏te o zaman ‏ehitlerimiz mezarlar‎nda rahat edecekler aksi takdirde hayat da iken onlara yapt‎ً‎m‎z hayinl‎klar‎ ِlümlerinden sonrayada tekrarlam‎‏ oluruz
Turanc‎ Türkmen
idam nedeni
bu yaz‎dan ًِrendim ki Necdet Kocak´‎ idam eden Saddam deًilmi‏ bir gurup Türkmenmi‏. yan‎ Türkmenler yazd‎lar Saddam idam etti.
Arkada‏lar yaz‎lar‎m‎za dikkat ederlim bِyle yaz‎lar‎ yay‎mlamay‎n lütfen. bu tur laflarla bir millete dokunuyor bu yaz‎.
Y‎lmaz
cennet mekan
nْr icinde yat ,yerin dolduramadik turkmen davsi devem ediyor ama nasil bize sor,,,cakalar basimza kurt kesildi.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN,degerli turkmen,,BASBUGU
vatanim
off
bu güzel yaz‎ için te‏ekkürler. inan‎n ‏ehitlerimize ihanet etmi‏ olduk. onlar canlar‎n‎ feda ettiler, biz ne yapt‎k!!! çok çok vefa yoksulu bir halk‎z. tuuuuuuh kal‎b‎m‎za hepimizin. bu da son yorumum, çünkü bِyle basiretsiz ِlü bir halk gِrmedim (ben dahil)!
Ahmet


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - SALİH MÜSLİM´İN KERKÜK´TE İŞİ NE?
32 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TÜRKLER
33 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
34 - AİDİYET BUNALIMI
35 - HER ŞEYDEN EVVEL TÜRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
36 - Boş Torbayla At Tutulmaz
37 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
38 - 2015 TÜRKiYE SEÇİMLERİ ve TÜRKMENLER
39 - Tepkisizlik
40 - TELAFER´İ TÜRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
41 - Bir halk kendini yok sayarsa !
42 - DOĞU TÜRKİSTANLI SIĞINMACILAR ve BORALTAN FACİASI
43 - Amirli´nin kahramanlık direnişi veTürkmenler
44 - Türkmenleri kim öldürüyor?
45 - Irak’ın Bölünmesi ve Türkmenlerin Geleceği
46 - Türkmenler Ve Üç Devletli Irak
47 - Türkmenler ve Kürdistan
48 - MANKURTLAŞMAK
49 - Ali Haşim Muhtaroğlu’nun şehadeti ve Türkmenlerin Geleceği
50 - BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN GÜÇLÜ PARTİSİ - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ (HÖH)
51 - BALDIRAN ZEHİRİ
52 - Tebriz İran’ın Başkenti mi olacak?
53 - Ne Zaman Uyanacağız?
54 - Davutoğlu Ziyaretinin Zamanlaması
55 - Urmiye Gölünü İran neden kurutuyor?
56 - Hocam Mehmet Hurşit Dakuklu
57 - DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA
<< Önceki <<