Arabic Turkish
 
2012-02-14   Arkadþýna gönder
5076 (1626)


Ay Işığında ve sevgililer Günü


Nusret MerdanO hoş , O dost diyardan , yılların ötesinde geliverdi aniden , o ses.
Bir Azeri şarkısı.. Oxuyar Nermine Mammadova ,Eğer bu hüznü nağmeleştiren
Ve bu kadar başarı ile dile getiren sese (oxmax) denirse,bu oxmağa
şapkamı çıkarırım.
Dün duydum (Ay ışığınada) şarkısını, ilk defa yılların , hüzünlü aşkların içinden gelen bu ses yerleşti yüreğime.

İçimde bir anda hüzün gülleri açıverdi. Mahzun yürğimi delen ses ruhumu, aklımı , fikrimi bir şimşek hızla ışgal etti. Dünden beri bu hüzün dolu şarkıyı , her dinleyişimde hayranlığım yüzlerce kat artıyor. İçimdeki hasretler alıp beni götürüyor , içimdeki yıllanmış hüzünle yollarını yıllarca aşındırdığım sevgilerimin diyarına, Bir akşam ışığında.

Nice ay ışığında tükendi , bitti yorlulan zaman ! ..
Söz zeynel xelil , beste Kanber xelil , Oxuyar Nermine Mammadova :

Man seni gördüm ay ışığında
Könlümü verdim ay ışığında
Tez geldi hicran
Ayrıdığ aman
Ay ışığında, ay ışığında


Emsalsiz ses beni sık sık alıp götürürüp durdu, yitirilmiş sevgi akşamlarına.
Çaresizdim ,elim ayağım bağlıydı.
Bu sihirli şarkının bilerek ve isteyerk esiriyim dünden beri. Su gibi aktı gözümün önüne, hüzünlü biten sevdalarımın önünde buldum kendimi ,her an yükselmeye musait kalp atışlalaımla.

Sevgililermi ,hep sevdim ve ruhmu en derin dehlizlerinde saklayı verdim. Zaman vucüdümü eskiti , ama kalbim ve anılaımı asla :

Olmasın hasret,gülsün mahabbet
Ay ışığnda ,
Yine gel bize , durağ üz üze
Ay ışığında ,ay ışığınaBugün sevgililer günü,Sabah erken saatinde bir hırsız sesizliğiyle evden
Çıktım sevgilme bir demet gül aldım. Çiçekçi kız önünede iki kişiydik. Ben ve benden yaşça büyük bir hanım.
Sevgililer günü ,uyuyan sevgilimin uykudan kalmadan önce çiçeği hazır olmuştu böylece.
Sevgili sevgililer, sevgililer gününda daha nice sevgilere !
Ama benim kafamda hâlâ Nermine Mammadova (Ay Isığında) yı oxuyar .

Meraklısı için Ay ışığında


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Te‏ekkürler
Sevgili Cevdet , y‎llar‎n ِtesinde gelen dost sesin beni fazlas‎ ile duguland‎rd‎. Vefa dolu yüreًin ve sِzlerine güller sunar‎m. قim‏ek h‎z‎ ile beni ِlümsüz y‎llar ve ‏ehirlere gِtürdün. Kerkük , Erbil ve Aksu’yu kucakl‎yan ‏airler diyar‎ Tuzhurmatu an‎lar‎m‎n en güzeli mekan‎nda nefes almaktad‎r.
Sen hem aziz bir dost ve çok beًendiًim ‏airdin Erbilli yllarr‎mda , ve hep bِyle kalacaks‎n. اok istememe raًmen sana giden yolu bir türlü bulamad‎m. Ama ‏imdi buldum ve umar‎m ki ileti‏mimiz devam eder . Tuz’un dost ‏airlerine binlerce selam .

Nusret Merdan
nasratmardan@bluewin.ch
Nusret Merdan
teshekkurler
Nusret beye Kerkukle Baku havasini birlikte hatirlatdigi icin teshekkur ederim. Elbette kiç bu sharki bizlerin ve turkmanlarin bir-birlerine cok dogma olan duygularini derinden aks etdirir. Nermine Memmedova ile Sinan Saidin okudugu sharkini Azerbaycanda bilmeyen ve sevmeyen, dinlemek istemeyen yox.Her kesin kalbini feth etmishler onlar‏ Ruhlari shad olsun. Nusret bey de onlarin topragi sani yashasin
sakine
Nusret hocaya aç‎k mekyup
Merhaba Hocam :Bundan 25 sene ِnce her ‏iir yazd‎ً‎mda ِnce ku‏larla dostluًunu okurdum sonra ‏iir yazard‎m,‏imdi de hep o huyday‎m hocam ,ya senin ya ضzcan‎n ‏iirlerini okur sonra bir‏eyler yazar‎m.bu büyüsel ili‏kiden zaman zaman kurtulmak istedim de ama hep nafile.y‎llard‎r...Erbil... Sen ...Selma Abla.. فsmet ضzcan.... Husam Hasret... Eset Erbil ‏iirsel dünyam‎ ihtilal etmi‏sinizdir. قimdi de bu deًerlendirmeyi okurken yine Erbilin o güzel y‎llar‎n‎ bana hat‎rlatt‎n , kan‎mca siz de bir türlü o y‎llardan vaz geçemiyorsun.... Tabii ki vazgeçemezsiniz, çünki orada .. o dü‏sel ‏ehrimizde , Erbilde, Mi‏koyu,Cemil kapkapç‎y‎,Abdullah Tuzluyu ,semerqent meyhanesini,Nesrin Erbili ِlesiye sevmi‏tik..orada xanqaha , kaleye,bilkent bahçesine, karde‏lik gecelerine a‏‎k olmu‏tuk. o yüzden yazd‎ً‎m‎z tüm ‏iir,ِykü ve mekalelerde , hep Erbil kokuyor .çünki o y‎llardayd‎ hüznün siyah çiçekleri yüreklerimizde taze taze açmaya yِneliyor ve o y‎llardayd‎ devlet bac‎ taraf‎ndan ,day‎ ‏efikin tahta kap‎s‎na kara neftle çarp‎ çekilmesi.... i‏te dediًin gibi, o çarp‎ bu çarp‎ oldu hocam ..ne day‎ ‏efiqe yürek yanan oldu ne devlet baci bize sahip ç‎kt‎.oysa dü‏lerimize el konuldu,ümitlerimiz istila edildi, an‎lar‎m‎z ise yürek mangal‎m‎z‎n küllenmi‏ ate‏i alt‎nda can çeki‏mekte....
Son olarak hocam ,size uzun ümürler diler Tanr‎dan biran ِnce ِlesiye sevdiًiniz kerkükü´nüze dِnmenizi umar‎m....
cevdetkadioًlu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - İsyana Davatiye
2 - Dolandı Gün
3 - Ağaçlar aykta ölür (Dr. Funda Aydın Mustafa “ya)
4 - Nereye gittiysem izledin beni
5 - Yirmi yıl sonra Şafak şiiri
6 - Zehretme Hayâtı Bana Cânânım
7 - Türkmeneli Vakfı’na yanıt
8 - Bir Soru, ama gerekli
9 - Nusret Merdan’dan Şiirler
10 - ( En)ler diyarından notlar
11 - Türkmen aydını hiç bir partinin (Arzuhalcısı) değildir
12 - kör olma kardeşim, gör beni !