Arabic Turkish
 
2012-02-27   Arkadþýna gönder
3716 (1157)


Hocalı Katliamı Hatırasında (şiirler)


Dr.faruk faik KÖPRÜLÜŞehriyarım yaxşıdır vatan yol
Türk dünyasın bağlayan turan yolu .
Fikrimiz bir yolumuz saman yolu .
O yollardır koynunda ölmek gerek .
Tek hedefe doğru yürümek gerek
**********
Ben aşığım ben vurgunam ‘‘ Balakan ’’
Nazlı yarım vardı gitti eyle kan .
Bu ne düğün kız kan, can kan, bala kan.
Koptı teller Şarkı yarıda kaldı.
Düştü duvağ közler peri’de kaldı.
**********
Şehriyarım gitti erene evim.
Kaldı bağım gülün derene evim.
Direk koptu döndü verana evim.
Neler gördük ‘‘ 20 Kasım ’’ doksanda
Ocak kurduk taş kaynatık kazanda
***********
Şehriyarım tek Türktür Türk kardeş.
Kıbrıs, Kerkük, yüreği dolu ateş.
‘‘ Askeren’de ’’ on günde verdi bin baş.
Tarih dedi dönmez yüzün ağ olsun.
Duşman dağ dağ ‘‘ Bakü ’’ başın sağ olsun.


Kimler saldı ‘‘ Nadır Şahı ’’ yadına.
Kim olaştı mezlumlar feryadına.
Neler yaptı ‘‘ Bakü’nun ’’ evladına.
Biz biliriz kare günler gördünüz.
Bin şehidi ‘‘ Hocalı’da ’’ verdiniz.
*************
Şehriyarım kaş, kirpik arası bir
Yürek’te ki dağların sırası bir.
‘‘ Karabağın ’’ Kerkükün yarası bir.
İkisini bağlayan aynı zincir.
Zinciri sallama kollarım incir
*************
Yazık olsun ‘‘Afşare ’’ rakip endi.
İnceleydi, kopaydı düşman bendi.
Ki, ateşte yandı ‘‘ Türkmen çay ’’ yandı
Ağır günler kirpikimizde taşıdık
Rus elinde kullar gibi yaşadık.
*************
Bağban oldum gül derdim yara bağdan
Yaram coştu kan verdi yara bağdan
Azadlığı öğrendim karabağdan .
Diri millet ölüsüne şan verir
Ölü millet dirisin talan verir
**********
************
Şehriyarım yerivan vax Yerivan
Gözü kanlı elinde ox Yerivan.
Dini yok vicdanı yox Yerivan.
Yedi şehri veran eden bir ordu
Ş ehitlerin göğsu üste yurt kurdu
**********
Şehriyarım ‘‘aslan’’ gibi durduk biz
Altı kasım kanlı günler gördük biz
Buna karşı düşman kolun burduk biz
Gel seyir eyle gül kokan kan üstüne
‘‘Şeybaniler’’ ok vurdu can üstüne
***********
Şehriyarım "Türkmençay" antlaşması
Azerbaycan rust’an , iran arası
İki yaman ‘‘kiye’’ böldü asası
Sustu bülbül yarı’da kaldı şarkı
Türkmençaydan ne ses kaldı ne yankı
***********
Şehrıyarı kudurttu zaman halkı
Alt üst etti eyledi yaman halkı
"12" şehri kül etti Ermen halkı
Çocuk kanı yudum yudum içildi
Yiğit canlar köprü oldu geçildi
************
Şehriyarım kerkük'ten bir kuş uştu
Uça uça o kuş baküye düştü
Radyosunda "sinan şait" konuştu
Güzel sesle kalıtmızı tanıttı
Şarkıları kolaklara dağıttı
**********
Aç kolların kolla beni andol
Oğuzlardan alpasana kalan yol
Telaferden hanakina gelen yol
O yoldur ki gider tanrı dağına
Kurban olam o mavi bayrağına
***********
Şehriyarım budur Türkün davası
Meydanları, tarihin meşalesi
Ona tanık, canak kalenin sesi
Eski tarih, salladı gölge bize
Belge sızdı bu güzel bölgemize
***********
Mert "köprü"de yüz koç yiğit vermişim
Telaferfe aşı yüksek durmusum
"Amirli"de etten divar olmuşum
Bal dilimin faturası işte bu
Türk olmamın ‘‘zaribası’’ işte bu
******************
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Tek Vücut
Zaten bu kara günde siz ‏airlerimizin kalemi ancak içimizdeki yanan alevi sِndürür.Türk dünyas‎ çok bayrak ama bir vatan olmal‎d‎r hepimizin kaderi sevinci ac‎s‎ birdir Kerkük ‏ehitlerinin Matemi Baküde Xocal‎n‎n Matemi kerkükte i‏te karde‏lik buna demeli Ellerinize saًl‎k.
Mehmet Kerkuklu