Arabic Turkish
 
2012-04-24   Arkadþýna gönder
6031 (1936)


Parlamentoda İlk Olarak .. Türkmen Meselesi Gündemde


Necat Kevseroğlu


Irak devleti kuruluşundan, yeni demokrat yöntemine kadar Türkmen toplumunun varlığını hep tanımazlıktan gelmekte idi.
Yazılan eski anayasalarda, Türkmen toplumuna hiç bir değinti görünmemiştir. Tümü hep tecahül etmiştir. Çünkü, devlet kuruluşundan eski rejimin düşmesine değin, Irak halkını seven, gerçek evlatları eliyle yönetilmiyordu. İlk günlerinde, İngiliz işgali, mandası, sonradan gelen müteakip hükümetler, bu konuda hep öncekilerin düşüncesinde idi, hiç bir dönemde Türkmenler gerçek yerini almadı, kendilerine tanınan uluslararası ve yerel hükümetlerin verdiği milli ve kültürel haklar bile hüsnüniyetle verilmedi, türlü bahanelerle hep elinden alınmıştır.
Yeni demokrasi dönemde ise, dokuz yıla yakın bir zaman içinde, yine de Türkmen toplumu, kendi ülkesinde gerçek yerini almadı ve yasal isteklerini, beklentilerinin gerçekleşmemesi için, duyarlı, kendi milletini, devletini seven Türkmen milletvekilleri, temsilcileri, toplumunun sıkıntılarının duyarında olduklarından, ilkin Türkmen kitlesini parlamento içinde kurarak, Türkmen milli, kültürel, sosyal, ekonomi, siyasi ve diğer haklarının gözardı olduğunu, yerleşim bölgelerine tecavüz olarak ve günümüze kadar beklentileri gerçekleşmesi için, birlikte yoğun çalışmaları sonucu, iki yüze yakın parlamenterin desteğini kazanarak, Irak parlamento tarihinde ilk olarak bu tarihi oturumu gerçekleştirdiler ve Türkmen toplumunun meselesi özel olarak gündeme alınmıştır.
Bu tarihi oturumda, Irak Türkmen Cephesi başkanı, Türkmen Parlamenter kitlesi adına hazırlanan Türkmen toplumuna yapılan mezalimleri bir rapor halinde, belgelerle sunmuştur.
Sunulan belgeli rapor tartışıldı, Irak’ı oluşturan siyasi blokların duyarlı temsilcileri, yanında Irak’ı sevenler, hep okunan raporun yasal olduğunu vurguladılar ve tam desteklerini verdiler.
Vurgulanan desteklerde, Türkmen toplumu, Irak’ın üçüncü asasi unsuru olarak kabul olunmuştur, milli, kültürel, siyasi, ve diğer haklarının dönmesini ve bir an önce Parlamentodan ve fedarel hükmetten istemişlerdir. Türkmen toplumuna, destek veren parlamenterlere Türkmen toplumunun şükranlarını sunarken, Türkmen Parlamenterlerine de daha nice nice başarılar dileriz.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

eline Saًll‎ً
Kalemine Saًl‎ً ustad‎m, Gerçekten Türkmen Milletvekilleri اok iyi Ba‏ar‎ elde etmi‏ti, ama Neyaz‎k ki اok Kimseler ِzelikle Sünni Arablar (Kerkük اevresindekiler) ki onlar Türkmen Arazilerine Sadam Zaman‎ el Koymu‏lard‎r ve onlara Destekte Bulunan Baz‎ Musul Arablar‎ ve Kitle Ba‏kanlar‎ Bu oturumdan اok Rahats‎zlar ve Kabulenmemi‏ler فrakta Türkmen 3üncü Millet olmas‎n‎, ama Allah‎n iradesi Her‏eyden üstündür ve Allah Her Zaman Mazlumun Yayn‎nda.
Sayg‎lar‎mla
Ali Kasap/DK


Yazarýn diðer yazýlarý

61 - Kuvvet Birliktedir
62 - ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
63 - Anayasa düzeltme komisyonu raporu
64 - KERKÜK ŞEHRİNİN ANA PLANI
65 - Anayasada 140. Madde
66 - YENİ GÜN '' NEVRUZ '' BAHAR BAYRAMIDIR !
67 - Kerkük'te Yıktırılan Türkmen Eserleri
<< Önceki <<