Arabic Turkish
 
2012-07-12   Arkadþýna gönder
3174 (1061)


14 temmuz


Alattin Kerkükoğlu

14 temmuz sabahı bir bayram havasıyla
seyrana çıkmış her kes Türkmen elbisesiyle
hoyrat beste okuyor [Reşe] o gür sesiyle
ansızın kara bulut çöktü Kerkük üstüne
kara kargalar kondu bam beyaz gül üstüne.
..............
kara bulut çökmesi uç gün uç gece sürdü
Türkmenin feryadına akan sularda durdu
gözü dönmüş caniler eli kanlı bir ordu
güzel Kerkük içinde kanlı rüzgar estiler
kadın çocuk bilmeden Türkmenleri kestiler.
...............
Yüzlerce Türkmenleri evlerinden aldılar
Caddede sürükleyip boynuna ip saldılar
Malların talan edip göz yummadan çaldılar
feryat eder kimseler yetişmez imdadına
Türkmenler katil edilmiş özgürlüğün adına.
..................
çok liderimiz gaddar kurşunuyla vurdular
Bazını canlı canlı topraklara gömdüler
zan etmeyin alçaklar, o yiğitler öldüler
Ata, Osman, Bektaşlar. bizimle yaşar her an
tarih boyu kurumaz dökülen o temiz kan.
...............
er oğlu olan Türkmen aldanıp yada kanmaz
birlik beraberlikte kanlı günler yaşanmaz
Kerkük oğlu namerttir her kim bu günü anmaz
Zan etmirem bir Türkmen kara günün anmasın
Sahta olan dostlara bir daha aldanmasın.
.............
not.
Reşe : Türkmen sanatçısı rahmetli Reşit küle rıza.
Ata. Osman .Bektaş: 14 temmuz katliamında şehit olan onlarca türemenden uç şehidin adlarıdır.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

14 temmuz
Alattin ab‎ aًz‎ne yüreًine saًl‎k çok güzel yazm‎‏s‎n gerçekten

Sayg‎lar
Atilla Hac‎oًlu
eline saًl‎k
alattin karde‏ eline ve yüreًine bin saًl‎k... gerçekten içtenli cümleler kullanm‎‏s‎n‎z... zaten milli an‎lar‎m‎z‎ tarihle‏tiren ‏iirlere ihtiyac‎m‎z çoktur... çok ya‏a
cevdetkadioًlu