Arabic Turkish
 
2013-01-07   Arkadþýna gönder
3863 (995)


Kerkük’e Selâm…


M.Hâlistin Kukul


GAVİM GARDAŞ ÇABUK GEL
“ Ağlaram ağlar kimin
Derdim var dağlar kimin
Yüz yerden yaralıyam
Gezerem sağlar kimin”
(Kerkük Türküsü’nden)

Gavim gardaş, tez yetiş, özden vurdu hâin el;
El beklerem yıllardır, nerdesen sen çabuk gel!
Gel çabuk, yakılmışam, lâkin yıkılmamışam;
Beslediğim el ilen sırtımdan vurulmuşam!
Vurulmuşam sırtımdan, Türkmenem dedihçe men;
Meni vuran el idi, dün ellerimi öpen!
Öpen dün ellerimi, bugün, niçin baş yağı?
Yağı ki, şimdi ayân; o, emperyal uşağı!
Uşağı emperyalin; hem nankör, hem de hâin;
Hâinde yok merhamet kuşanmış çepçevre kin!
Gavim gardaş tez yetiş, canavardır her yanım!
Köz köz oldu yüreğim, Arş’a dek feverânım!

KERKÜK HİCRAN İÇİNDE
Göze geldim, göze geldim
Yâr ile göz göze geldim.
Gözler kanlı yaş doluymuş,
Kan nehrinde göze geldim.

İçtim içtim kanamadım.
Bu hâle inanamadım.
Derde çâre bulamadım.
Dilsiz oldum söze geldim
Kerkük-Musul kan içinde.
Türkmen’im hicrân içinde.
Bin can var bir can içinde,
Bir ebedî ize geldim.
Ya Rabbî yok mu bir imkân;
Vatan mekân-cennet mekân.
Müslümanda dinsin hüsran,
Rızan için dize geldim.
Ecdâdımdan yâdım orda.
Zerre zerre adım orda.
Kız-kızan feryâdım orda,
Şahdamara-öze geldim.
Dayandı kemiğe bıçak,
Çepeçevre dolu kaçak.
Daha nice nice kaypak
Zulmü kaza kaza geldim.
Söz dokudum ak kâğıda;
Hiç mi gerek yok ağıda?
Yukarıda aşağıda,
Bunu yaza yaza geldim.

KERKÜK’TE VURULDU BİR TÜRKMEN BALA
Vuruldu Kerkük’te bir Türkmen bala;
Bakışları âhû, gözleri ala.
Belli ki, çok idi çile-ezâsı;
Mübârekti yalnız, onun gazâsı.
Hâlinde bir melek edâsı vardı;
Ne bir şikâyeti-sedâsı vardı.
Küçücük kalbinde aşk taşıyordu;
Bu aşkı taştıkça, o yaşıyordu.
Çocuktu…Balaydı…O, bir yavruydu…
Gözyaşları duru, hep dupruduydu.
Kan, suyla yıkanır; kan ile yunmaz;
Düşman karşısında derin uyunmaz.
Kerkük caddesine döküldü kanı;
Artırdı her damla, bin heyecânı.
Kerkük’te vuruldu bir Türkmen bala;
Bakışları âhû, gözleri ala!Arkadþýna gönder