Arabic Turkish
 
2013-06-12   Arkadþýna gönder
10114 (2925)


Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerinin yüce tarihleri şehitlerimizim temiz kanlarıyla yazılarak parlak gelecekleri için vermiş oldukları uzun yıllardan beri, milli mücadele davalarını yansıtmakla, bu topraklarda yıllar önceleri Türk devletleri kurularak varlı, üstün Türklük kokan bir tarihe, zengin bir kültür, folklor gelenek, göreneğine sahip çıkarak, Edebiyat, sanat Türk dilleri alanında çok yapıtlar yazarak, çalışmaları ile sağlam verimli gelişmeler elde ederek, çok sayıda büyük şair, yazar, edebiyatçılar, bu Türk topraklarda yetişerek, dünya çapında tanınmışlardır.Birçok yapıt eserler gün ışığına bırakarak şanlarıyla, adlarıyla önem değer, önlük kazanmıştır.Irak topraklarında tarihten önce yoğun olarak Türkler bü bölgelerin tek sahibi olarak yaşayarak, üstün vatlıklarını ortaya koymuşlardır.

Kahramanlıkla, yiğitlikle savaşlarda öncülükle tarihi kanlarıyla, şanlarıyla yaratmışlardır.Türkler Irak’ın her bir şehir yerinde yapıtları, kalıntıları uygarlıkları, izleri günümüze kadar görünmektedir.

Türk milleti büyük bir millet olarak, dil, kültür, edebiyat, siyasette, yasada, devlet kurmada bilgili, bilinçli olarak binlerce şehitlerin, kanlarını vererek topraklarını, bayraklarını, vatanlarını korumuşlardır,

Düşmanlara vermemişlerdir.Canlarıyla topraklarını savunmuşlardır, Dünyanın her bir yerinde bulunan devletler kuran Türkler bugün Irak topraklarındaaltı devlet kurarak üç milyonun üstünde olan nüfusları, tüm baskı asimilasyonlara karşı büyük bir çoğunluk oluşturmaktadırlar.

Ve her türlü baskı, acılara karşı dayanmaktadırlar.Irak Türkleri Kerkük ve tüm Türkmenelinde kültür, edebiyat ve sanat alanında ön, değer kazanarak sanlarıyla, yiğitlik, onurlarıyla, töreleriyle tanınmıştır.Irak Türklerinin başkenti, milli iç duyguları, simgeleri mücadele davaları olan Kerkük Türkçülük aşkları yanında, Kerkük şehri gibi yüzde yüz Türk şehri olan Erbil, Musul ayrıca Tuzhurmatu, Altunköprü, Telafer gibi şehirlerimiz, köylerimiz, ilçelerimiz hep Türklükle kokmaktadır, coşmaktadırlar,Bu Türk topraklar, yerler birden kültür, edebiyat, sanat merkezi sayılmaktadır.

Yüzlerce tanınan insanlar, şahsiyetler yetirilmiştir.Irak Türkleri yalnız Kerkük değil, Musul’un batısında yer alan ve nüfusları yoğun olan önemli bir yerleşim merkezi sayılan Tela fer’den Bağdat’ın güneybatısına kadar Türkler yaşamaktadırlar, Bu topraklar Türk toprakları, Türk yurtları olarak Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Şebek ve Bayat Oğuz oymak, boylarının yaşadığı geniş, kapsamlı yöreleridir.Irak Türkleri il, ilçe, kasaba ve birçok köylerde bulunmaktadırlar.

Bu Türk toprakları coğrafya bakımından çok önemli petrol yataklarını içermektedir ve Irak devletinin ekonomisinin şah damarını oluşturmaktadır.


Ama ne yazık ki bu topraklar bir zamanlar Arapların, İngilizlerin elinde olmakla sonradan acılar, işkenceler başlatılarak Araplaştırma politikası tüm hızıyla sürdürülmüştür.Günümüzde İsrail, Amerika Kürtleri kullanarak her türlü acımasız politika, asimilasyon, sinsi politikayla suikastlar, patlama, kaçırma, fidye, olayları sürerek bir Kürtleştirme politikası her bir yönüyle uygulanmaktadır, sürmektedir.Irak Türkleri tarih boyunca 85 yıl hep işkence, baskı görerek her türlü asimilasyon baskıyla 35 yılda Saddam döneminde baskılar artarak, yüzlerce Türkler hapishaneye atılarak, idam olmuşlardır.
İşkence görmüşlerdir.Irak Türklerine karşı 1920-1936 tarihlerinden günümüze kadar, Türkçe eğitimi yasaklanarak, Türkçe konuşmak, yazmak ortadan kalkarak, engeller bırakılmıştır.Bu durumlara, baskılara karşı Irak Türkleri milli mücadele davalarını sürdürmekle, Türkçe okumayı, öğrenmeyi özel olarak kendi kendilerine öğrenmişlerdir.Tüm Irak’ın başına gelen rejimlere karşı dillerini, folklorlarını, kültürlerini, gelenek, göreneklerini, tarihlerini, atasözlerini kanlarıyla, canlarıyla koruyarak özveride bulunarak, kendi dillerini aile topluluğu içinde koruyarak, özellikle Türk dillerini babalarından, dedelerinden öğrenmişlerdir,

Gizli olarak birçok evlerde okullar açılarak, eğitim verilmiştir.O dönemlerde kütüphanelerde Türkçe kitaplar yasak olarak, hiç bir kültür kurumunun bulunmamaktaydı, Irak başına gelen iktidarlar, rejimlerin özellikle 35 yıl Baas Partisi ve Saddam döneminde Türklere karşı her türlü Türkçe okuma yazma, şarkı sözlerinde bile, haberlerde Türkiye Türkçesinde kullanan deyimler sözler ortadan kalkarak yasaklanmıştır, yerine Arapça sözler uygulanmıştır.Bu sansüre yasaklamalara karşı Irak Türkleri, kendi Türk dillerini, edebiyatını, Türk kültürlerini canları pahasına olarak, mücadelelerini şehitler vererek kanlarıyla mücadele ederek sürdürmüşlerdir.Bu acı durum baskıya rağmen Türkçe eğitim, okul görmeyerek Irak Türklerinde çok sayıda araştırmacı yazar, edebiyatçı, şairler, ressam, hattatlar, müzisyen ses sanatkârları yetişmiştir, dünyada tanınmıştır.Hoyratları, şarkı türküleri canlılığını koruyarak dillerde destan olarak birçok milletlere tarafından tutulmuştur.Tüm baskılar, işkencelere, soykırım, katliamlara rağmen Irak Türkleri dünya Türkleri ile birlikte dillerini, kültürlerini, tarihlerini, edebiyat, sanatlarını canlarıyla koruyarak şimdide tüm baskıya rağmen okullarında Türkiye Türkçesiyle okuyan çocuklarına karşı her türkü olaylar baskılar artmaktadır, bu rağmen Irak Türkleri her türlü korku, acı baskı, çile, işkenceye rağmen canlarıyla, kanlarıyla

Türkmenelini, dillerini, toprak, bayraklarını şehitler vererek korumaktadırlar ve hiçbir zaman baba, ata topraklarını düşmanlara satmayacaklar, ölürlerde vermeyecekler.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri Susmayacaktır
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>