Arabic Turkish
 
2013-12-22   Arkadþýna gönder
6811 (2601)


Türkmen Gençlerine Sesleniş


Suphi Saatçi

Sevgili Türkmen Gençleri
Bu yazıyı sırf sizlere hitap etmek için kaleme aldım. Yani sözüm sizleredir. Çünkü Türkmen toplumunun güvencesi ve ümidi sizlersiniz. Bu bakımdan sizlere söyleyeceklerim ve tavsiyelerim olacaktır. Size yazdıklarımı okur ve azıcık düşünürseniz, sevinirim. Söyleyeceklerim aklınıza yatmazsa, bu yazıyı da tıklayıp çöpe atarsınız. Öyleyse önce okuyalım…

Yaşlarınız 14-15 veya 19-20 mi? Fark etmez. O zaman fazla geriye gitmek istemem. 2003 ABD işgalinden başlamak en iyisi. O zaman en büyüğünüzün 9-10 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Yıllarca dikta rejimi altında inleyen Irak Türkmenlerinin, 2003 işgalinden sonra hayal kırıklığı yaşadıkları yadsınamaz. ABD’nin çekilişinden sonra güvenliğin sağlanmadığı Irak’ta ve özellikle Türkmen kentlerinde terör eylemleri dur durak bilmiyor. Hayatın kâbusa döndüğü Türkmeneli bölgelerinde, göç edenlerin sayısı giderek artıyor. Artık bir günde bir patlama değil, birkaç patlama birden meydana geliyor. Durumun düzeleceği ümidi, her geçen gün daha da zayıflıyor. Patlayan bombalardan bunalan halk, çaresiz kalan insanlar çocuklarını okullara göndermek istemiyor. Kerkük’ten başka, önemli bir Türkmen beldesi olan Tuzhurmatu, patlamalar yüzünden perperişan durumda…

İşgalden sonra Irak’taki mücadele etnik ve mezhep eksenine sürüklenmiştir. Bu mücadele demokratik platformda yapılmadığı için, meydan silahlı gücü olanlara bırakılmıştır. Yani, demokratik mücadele yerine ne yazık ki silahlı mücadele ikame edilmiştir. Mücadele yönteminde silah tercih edilince akıl, mantık, hakkaniyet, doğruluk, adalet ve saygı kavramlarına yer verilmiyor.

Her gün alınan kara haberler yüzünden, insanlar yaşama sevincini kaybetmiş durumda. Şehit düşen masum insanlar, bedeli olmayan ölümler, cenaze taşımaktan bitap düşen omuzlar, önümüzdeki yılların da zor geçeceğini haber veriyor.

Kimsenin elinden bir şey gelmediği gibi, iktidarda olduğunu zannedenler de çaresiz. Halk arasında boğuşma veya hesaplaşma yok iken, siyasî liderlerin iktidar hırsı, mezhep çatışması denilen oyunu körüklüyor ve sürekli gündemde tutuyor.

Benim Bahtı Kara Türkmen Kardeşlerim,
Irak’taki kargaşa ortamında Türkmen toplumunun beklentileri karşılanmıyor; insanlar kime inanacağını, kime güveneceğini bilmiyor. Siyaset arenasında at koşturan Türkmen aktörlerinin yarışta iyi bir sonuç alacağına hiç kimsenin inancı kalmamıştır. Oyun kurucuları Türkmen toplumu üzerinde akla hayale gelmedik planlar tezgâhlıyor; uyanık geçinen saf aktörlerimiz de bunlara inanıyor ve oyunun bir parçası olmağa devam ediyorlar. Bundan dolayı lider kadrosu içinde yeknesaklık, fikir birliği, görüş ve geleceğe bakış konusunda kader birliği ve mücadele tesanüdü yapılmıyor. Türkmenler kendi aralarında oyun kurucu bir takım oluşturamıyor ve yeni projeler üretemiyor. Tersine herkes birbirinin aleyhine konuşuyor; dahası herkes birbirini ihanetle suçluyor. Dedikodu, bilgi kirliliği, kıskançlık ve şüphecilik yüzünden Türkmen davası da fasit daire içine sürüklenmiştir.

Aziz Türkmen Gençleri,
Her seferinde “bir şey değişecek ama hiçbir şey değişmeyecektir” filmini seyretmekten millet bıkmıştır. Bırakın düşmanı, henüz Türkmen toplumunu tanımaktan aciz, alt yapısı ve öngörüsü olmayan, yıllardır işsiz ve başıboş dolaşan bir avuç insanın Irak siyaseti içinde toplumu sağlıklı bir limana ulaştırması mümkün müdür? Daha işin başında paraya ve makama nasıl ulaşabileceğinin kısa yollarının hesaplarını yapan, kendini dava adamı sanan bir kişiden millete nasıl bir hayır gelecektir?

Geçmişte ortalama bir mahalle derneğinin değil başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapamayanlar, büyük lider olma peşine düşmüşlerdir. Sıradan bir belediye zabıta memuru ile konuştuğu zaman sözlerine, üslubuna dikkat ederken, şimdi milletvekillerini azarlayacak ve olmadık laflar edebilecek kadar cüretkâr olabilmektedir. Bu bir saygınlık zedelenmesidir.

Elbette ki insanların düşünmesi, fikir üretmesi baskı altına alınamaz ve hapsedilemez. Fikrî kabızlık içinde yaşamak, insanları ve toplumları yavaş yavaş öldürür. Bilmelisiniz ki rüya görmeyi, hayal kurmayı sizlere kimse yasaklayamaz. Büyük insanların hayalleri de, idealleri de büyük olur. Sizler de düşünüp, etrafınıza bakın. Kendi aranızda tartışın. Herkes ilk günden “ben lider oldum, onun için ön sırada oturmam gerek” dememeli; herkes önce kendisini asker kabul etmelidir. Ön sırada oturmak için kavga edenler arasında olmayın. Olanlardan uzak durun. Dünyada yetişen büyük liderler, en arka sırada olan, kendi yeteneği ve davaya bağlılığı ile yavaş yavaş ön sıralara gelen insanlar arasından çıkmıştır. Bunu sakın unutmayın…

Değerli Türkmen Gençleri,
Rahmetli Dündar Taşer, sıkıntılı dönemlerde “muhasebe yapmak gerekir, ancak durum muhasebesine düşmandan başlanmaz” derdi. Biz de önce kendimizden muhasebeye başlamak zorundayız. Her şeyden önce aciz kalmak bize yakışmaz. Ümitsiz olmak ise imanlı kimselerin harcı değildir.

Bütün mesele davamızı sürükleyecek birikime, ideale, enerjiye, ahlaka, gayrete ve donanıma sahip olmaktır. Gençlerimiz çaresiz değildir ve olmamalıdır. Ana mesele davanın omurgasına tutunmaktır; teferruat içinde boğulmak değildir. Aranızda sevgi çemberi oluşturun. Öncelikle anne ve babalarınıza saygı gösterin. Onlara düşüncelerinizi açıklayın. Onların da öğütlerini alın. Çünkü anneler ve babalar çocuklarına yanlış ve kötü şeyler söylemez.

Birbirinize destek olun. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat gösterin. Kırıcı olmayın. Kimseye hakaret etmeyin ve hiçbir kimseyi aşağılamayın. İnsanların yanlışları ve zaafları ile uğraşmayın. Dedikoduculardan, yalan yanlış haber yayanlardan uzak durun. Aranıza yalanı, fitneyi, kıskançlığı, cimriliği sokmayın. Fedakâr olmayı öğrenin; almasını değil, vermesini bilin. Nefisinizin değil, davanızın esiri olun.

Kısacası, oyun takımımız ancak ve ancak kendi kaynaklarına, kendi evlatlarına dönerek kurtulabilir. Pahalı yabancı transferlerle bir yere varılmaz. Sağda ve solda, aşağıda ve yukarıda, içerde ve dışarıda çok sayıda Türkmen evladı vardır. Nefesinizi bütün bir Türkmeneli’ye ulaştırın. Mesele, yurdun dört bir tarafına dağılmış bu yetişmiş insanları heyecanlandıracak, motive edecek, sahaya çekecek bir cazibe merkezi oluşturmaktır.

Her mahalleden beşer-onar gençlik grupları oluşturun. Bunların başında olan bir kişi ana merkezle bağlantıda olsun… Sokakta, çarşı ve pazarda esnaf ve diğer vatandaşlar arasında dolaşıp sohbet edin, onlara saygı gösterin. Onların şikâyetlerini, sıkıntılarını dinleyin; güvenlerini kazanın. Herkes kendi bölgesindeki ortaokul ve liseli gençlerle ilişkiler kursun. Gençler için resim veya müzik kursları açın. Halay ekibi veya spor takımı kurun. Bunların arasından idealist gençleri seçip bir araya getirin. Bunlarla memleket meseleleri ve Türkmen toplumunun sorunları üzerinde tartışma ve fikir üretme ortamı yaratın.
Okullarda görev yapan öğretmenlere, yazar ve düşünce insanlarına saygı ile yaklaşın; onlarla diyalog içinde olun. Onlardan yararlanın, belirli konularda onlarla gençleri bir araya getirip sohbet toplantıları düzenleyin. Geçmiş dönem hatıralarını dinleyin. Ama kendi lider kadrolarınızı geliştirin. Ben dâhil hiç kimseye takılmayın; doğrulardan hakkaniyetten, dürüstlükten ayrılmayın.

Muhtevanız, siyasetiniz, çözümleriniz, Türkmeneli projeksiyonunuz, gündem okumalarınız, gelecek tasavvurlarınız, güvenlik stratejileriniz, ekonomik programlarınız, propaganda içeriğiniz, farklı yaş gruplarının problemlerine çözüm önerileriniz olmalıdır. En azından bunlar üzerinde düşünmeniz ve çözüm üretmeniz gerekir. Ucuz polemikler yerine sağlam ve muhtevalı eleştirilerde bulunun. İdeallerinizden vazgeçmeden, bir yandan da gerçekçi politikalardan yararlanın. Fikirlerinizi, gelecek tasavvurlarınızı lider kadrolarınızın içinde mayalandırın. Lider kadrolarının görevi toplumun dinamiğini dışa vurmak, durgunluktan büyük bir hareket meydana getirmek, uyguladığı taktiklerle toplumun potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Unutmayınız ki atıl duran, ya da başka yapılara hizmet eden çabaları ve toplanan gençlik enerjisini, Türkmen hareketi adına köpürtecek olan yine lider kadrolarıdır.

Sevgili Genç Türkmen Kardeşlerim,
Halisane, Allah rızası ve sonra topluma hizmet etmek gayesiyle yapılan her hareket, yüce Allah’ın da yardımına mazhar olur. İşe Allah’ın adını zikrederek başlayın. Değerli Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya, Tanrıya Sesleniş başlıklı şiirinde ne güzel söylemiş:

Elsizlere el dilsizlere dil ver yeniden
Lütfet bize bir şanlı nesil ver yeniden
Dünyayı alıp avcuna bir gün Tanrım
Avcunda bu dünyaya şekil ver yeniden

Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek hedefiniz olsun. Allah’ın destek ve inayetiyle dünyaya yeniden şekil vermeye çalışın. Türkmen davasına, Türkmeneli dünyasına yeniden ruh üflemek dileğiyle yolunuz ve bahtınız açık olsun…Kaynak: www.bizturkmeniz.com/publications/kardaslik60.pdf
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Devlet Olmaktan Çok Irak
2 - Yüz Yıldan Beri Irak…
3 - Türkmen Dağarcığı: Türkmeneli’nin Acı Kayıpları
4 - Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
5 - Irak Sil Baştan Olmadıkça…
6 - Kerkük’te Güven Sağlanmadıkça…
7 - Türkmen Dağarcığı: Udî Celal Vendi
8 - Kerkük Kayserisi
9 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
10 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
11 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
12 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
13 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
14 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
15 - Kardaşlık 18 Yaşında
16 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
17 - Irak’ın Geleceğine Dair…
18 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
19 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
20 - Irak Dramı Nereye Kadar…
21 - Türkmenler İçin Güvenli Bölge Oluşturulmalı idi…
22 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
23 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
24 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
25 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
26 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
27 - Fuzuli Üniversitesi Hakkında…
28 - Türkiye ve Türkmenler
29 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşköprü
30 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
>>Sonraki >>