Arabic Turkish
 
2013-12-22   Arkadþýna gönder
3909 (1418)


Ali Haşim MuhtaroğluGökler gürledi durdu
Şehit Ali Haşim’e
Rüzgâr yırladı durdu
Şehit Ali Haşim’e

Kızlar kara bağladı
Aksu coştu çağladı
Türkmeneli ağladı
Şehit Ali Haşim’e

Dağlar taşlar dinledi
Bülbül dalda inledi
Kuşlar rahmet diledi
Şehit Ali Haşim’e

Âşık sazı bıraktı
Gözünden yaşlar aktı
Hoyratla ağıt yaktı
Şehit Ali Haşim’e

Tuz dağları hislendi
“Yiğitler ölmez” dendi
Herkes böyle seslendi
Şehit Ali Haşim’e

Asumanda melekler
Şehit yolunu bekler
Bütün dua dilekler
Şehit Ali Haşim’e


Kaynak: www.bizturkmeniz.com/publications/kardaslik60.pdf
Arkadþýna gönder