Arabic Turkish
 
2004-12-01   Arkadþýna gönder
4131 (1802)


Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (Y. Mimar)1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü 1974 yılında bitirdi.

Bir süre tarihi çevre koruma ve restorasyon alanında serbest çalıştı. Bu arada çeşitli kurum ve kuruluşlarda tarihi çevre koruma uzmanı olarak danışmanlık yaptı. Kerkük Kenti ve Ev Mimarisi konulu doktora tezini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda 1992 yılında tamamladı.

1995’te doçent oldu, 2002 yılında da profesörlüğe atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Saatçi, halen Mimar Sinan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış bir çok makale, inceleme ve araştırma yazıları vardır. Yayımlanmış kitapları şunlardır:

• Kerkük Çocuk Folkloru, Fuzûlî Yayınları, İstanbul, 1984.
• Mimar Sinan, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 1987.
• Mimar Sinan’ın Yapılarındaki Kitabeler, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 1988.
• Mimar Sinan ve Tezkiretü’l-Bünyan, Emlak Bankası Yayını, İstanbul, 1989.
• Mimar Sinan and Tezkiretü’l-Bünyan, Emlak Bankası Yayını, İstanbul, 1989.
• Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.(Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu ile birlikte)
• Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul, 1992.
• Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayını, İstanbul, 1996.
• Kerkük Güldestesi, Ötüken Neşriyat A. Ş., İstanbul, 1997.
• Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım), 6. Cilt: Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997.
• Kerküklü Mehmet Râsih Öztürkmen-Hayatı ve Şiirleri-, Kerkük Vakfı Yayını, İstanbul, 2001.
• Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, Nisan 2003.
• Kerkük Evleri, Klasik Yayınları, İstanbul, Ekim 2003.
• Altunköprü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yayın nu: 6, İstanbul, Mart 2004.
• Hasretin Adı Kerkük, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004.Arkadþýna gönder