Arabic Turkish
 
2004-12-05   Arkadþýna gönder
5415 (2589)


Kerkük Türkmen ŞehridirGanim Authman / ITC. Berlin

Kerkük’ün Türkmen Şehri Olduğunun Kanıtları

1. Kerkük’te tesis edilmiş olan Türkmen Beylik ve Devletler Kerkük’ün bir Türkmen şehri olduğunun kanıtları. Bölgede Kerkük’ü içine alan hiçbir Kürt devleti ya da beyliği kurulamamıştır.Türkmen devlet ve beylikleri Irak’ta özellikle Kerkük’te

içine alan kaç devlet ve beylik kurulmuştur.

örneğin

A.Musul Beyliği ( 1127 – 1233 M. )

B.Erbil Beyliği ( 1144 - 1209 M. )

C.Kerkük Beyliği ( 1230 M. )

D.Kara koyunlu Devleti ( 1411 - 1470 M. )

E.Ak koyunlu Devleti ( 1470 - 1508 M )

2. Kerkük şehrinin etnik yapısının Türkmen olduğunu kanıtlayan onlarca veri vardır.

Örneğin :

A- Kerkük’ün en büyük ve eski mahalleleri Türkmenlerle meskündür:

Begler – Sarıkahya – Şaturlu – Cırt Meydanı – İmam Abbas – Musalla – Çukur Piryadi – Ağalık Meydanı – Altunçular – Neftçiler – Avcılar – Yeni Tisin –Hassa

Hamzalılar – Hasa – Muhatta yolu – Bağdat yolu – Çiniçiler – Elmas – Bulağ – Halveçiler.Kürtlerin Mahalleleri: İmam Kasım – Şorca – Rahimava – Azadi - Kırmızı Kilise – İskan( bu İsimler bile Türkçe’dir ve, imam kasım mahallesi hariç hepsi son 50 yılda ihdas edilmiştir.)B- Kerkük’te Türkmen Aileleri Şehrin en kalabalık ve köklü aileleri teşkil eder:

Neftçi- Yakubi- Hürmüzlü- Gedik- Avcı- Salihi- Celali- Kırdar- Kasaplar- Bayrakdar- Alemdar- Pasvan- Kölemen- Terzibaşı- Beyatlı- Koçak- Bazirgan- Saatçi- Dökmeci- Küzeçi- Naib- Kazı- Sarıkahya- Sabuncu- Kayacı- Ak koyunlu- Köprülü-Demirci- Samancı- Ketene- Çelebi- Balyemez- Dizdar- Yüzügülmez.

C- mezarlıkların aidiyeti bir şehrin aidiyetini ve etnik yapısının göstergesidir. Kerkük’teki en büyük ve eski mezarlıklar Türkmen mezarlıklarıdır.

Musalla- Ahmet Ağa ( şehitlik mezarlığı) Neftçi- Seyit Allavi,- İmam Ahmet- Talim Tepe.

D- Irak’ta belediye başkanları atama yoluyla tespit edilmesine rağmen 1920-

1980 tarihleri arasında 2 Kürt belediye başkanı karşılığında 8 Türkmen belediye Başkanları atanmıştır:

Mecit Yakubi- Bakı Ağa- Abdulrahman Piryadi- Sadık Sarraf- Şamil Yakubi- Nurettin Vaiz- Hisamettin Salihi- Mazhar Tikriti- Nazım Salihi- İbrahim Muhammed.

(1980’den sonra Belediye Başkanları Araplardan atandı)

(1920-1980 arası Kürt belediye başkanları: Şeyh Habib Talabani- Şeyh Fazıl Talabani)

E- Kerkük’te basın hep Türkmenler tarafından gerçekleşmiştir:

1. Osmanlı döneminde Kerkük’te çıkan Türkçe gazete ve Dergiler:

Havadis gazetesi 1911 M.

Maarif gazetesi 1913 M

Kevkeb-iMaarif Gazetesi

2. Irak devleti döneminde

Necme 1918 M.

Kerkük Belediyesinin 50 yıla yakın bir süre içerisinde (1926 –

1874 )

Kerkük’te çıkarmış olduğu haftalık KERKÜK gazetesi arapç

Ve Türkçe olarak yayınlanırdı .

Teceddüt 1920

İleri 1935

Afak 1954

Beşir 1959

F- Kerkük’te ses sanatkarlarının tamamı Türkmen’dir:

Osman Tabla baş- Reşit Küle Rıza- Mustafa Kalayı- Molla Veli- Şaltağ- Muçula- Mal Allah- Molla Taha- Şerif- Mahav- Salih Havala- Mehmet Gül boy- Ali Mardan- Sıdık Bende Gafur- Abdulvahit Küzecioğlu- Abdurrahman Kızılay- İzzettin Nimet- Kerim Kölemen- Kerkük Kızı- Fahrettin Ergeç- Ekrem Tuzlu- Faik Bazırgan- Faik Neccar- Sıma Berber- Ali Kaleli- Tahsin Kerkükoğlu- Sami Celali- Mehmet Camcı- Muhammed Rauf- İbrahim Rauf.

( Bunların hepsinin Kerkük TV. Ve Bağdat radyosunda onlarca kayıtları vardır ) Kerkük’te tanınmış hiçbir Kürt ses sanatkarı çıkmamış.G- 1957 Nüfus Sayımı öncesinde devlet, Kerkük ve civar bölgelerde dağıtılmak üzere yüz binlerce Türkçe broşür basıp dağıttı.

Kerkük ve civarında Kürtçe broşür hiç dağıtılmadı.

Broşür, araba ve uçakla dağıtıldı. Broşürün metni şöyle idi.

Irak Devleti-Şuun İctimaiye vezareti.

Nüfus Umum Müdürlüğü 1957 senesi Umumi Sayımı

Sayan vatandaş: Tescil işine iştirak etmek yeni ve mesut bir hayatın

teessüsünde temel sayılar.

H- Kerkük’ün tanınmış şairlerinin tamamı Türkmen şairleridir.Bunlardan
önemli isimler şunlar.

Dede Hicri- Mehmet sadık- Ahmet Medeni- Osman Mazlum- Reşit Akif
Hürmüzlü- Mehmet Rasih- Hassan Gönen- Reşit Ali Dakuklu- Sadullah
Müfti- Esat Na,b- Celal Rıza- Ömer Ağa- Tercilli- Hıdır Lütfü- Ali
Marufoğlu- İzzettin Abdi Beyatlı- Nazım Refik Koçak- Mehmet İzzet Hattat-
Salah Nevres- Nasih Bazirgan- Kahtan Hürmüzlü- Münevver Molla
Hassun- Ahmet Mehmet Kerküklü- Aydın Nakip- Ahmet Külçüoğlu.

Kerkük’te yaşayan sadece bir Kürt şairi vardır:Şeyh Rıza Talabani. oda
Şiirlerini Türkçe,Arapça,Farsça ve Kürtçe olarak yazar ve Türkçe şiirleri
çoğunluğu oluştururdu.

İ- Değirmenler eskiden en verimli taşınmaz mallardan biri idi. Kerkük’teki

Değirmenlerin hepsi Türkmenlere aittir ve isimleri de Türkçe’dir. Bunların

bir kısmı hala durmaktadır.:

Büyük Karabaş- Küçük Karabaş- Kırmızı değirmen- Cinler Sakin değirmeni

Cennet Çukur- Sebil Suyu- Keravlı- Tokat- Elmas- Eşekli- Zeytunlu- Şişçi,-

Şeyhoğlu- Ulular- Begler- Neftçi- Büyük Molla Kasım- Silva- Orta-

Tendürlü-Mikailoğlu.

J- 1938 yılına kadar Kerkük’te eğitim Türkçe idi. Bu hak Türkmenlere 1932

deklarasyonu ve yerel Diller kanunu gereğince verilmiştir.

K- 1970’te devlet Türkmenlere kültürel haklar tanıdı.( Devrim Komite konseyi

kararı:No.89 Tarih 24Ocak 1970) Bu karara göre Kerkük’teki 110

ilkokulundan 102^si Türkmence eğitime dönüştü.Bu okulların isimleri de

Türkçe oldu. Bunların bir kısmı:

Yıldız- Babagürgür- Aydınlık- Çalışkan- Barış- Çençlik- Uğur- Aktaş-

Taşköprü-

Mahalle isimleriyle okul adları: yedi kızlar- Elmas- Sona gölü- Hasa su-

Ağalık- Şaturlu- Gavuroğlu- Sarıkahya- Cirit meydanı- Talim tepe-

Top kapı.


L- Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre için kuruluşlarda serbest seçimler

gerçekleşti. Bu alanda Kerkük’te yapılan seçim sonuçları şöyle idi.

- Baro(Avukatlar odası) Seçimi – Eylül 1958. 45 Avukat katıldı. Seçimi

Bir Türkmen avukat kazandı.

- Öğretmenler sendikası Seçimi (23 Ocak 1959 ) Seçime 900 öğretmen

katıldı. Türkmen listesi Kerkük ve civar ilçelerinde büyük çoğunlukla

kazandı.(604 oy)

- Öğrenci Birliği Seçimleri (22.Kasım.1958 ) bine yakın öğrenci katıldı.

Türkmenlerin listesi Kerkük’ün tüm okullarında ve çok büyük

çoğunlukla kazandı.

- Çocuk Esirgeme Derneği Seçimi ( Ocak 1959 ) : 11 üyeden oluşan

yönetim kuruluna: 9 Türkmen, bir Hırıstıyan doktor ve il sağlık müdürü

seçildiler.

- Memurlar lokali Seçimi (Ocak 1959 ) 9 kişiden oluşan yönetim

kurulunun hepsini Türkmenler kazandı.

- Kızılay Cemiyet Seçimi (13 şubat 1959 ) Yönetim Kurulu üyeliğinin

tamamını Türkmenler kazandıM- Kerkük içinde ve civarında olan tüm semtlerin isimleri Türkçe’dir:

Sona Gölü- Gavur Bağı- Babagürgür- Talim Tepe- Molla Abdullah Tepesi- Yorgan Tepe- Kula v.s.N- Kerkük etrafındaki tüm köyler Türkmenlere aittir ve isimleri de Türkçe’dir:

Türkalar- yaycı- Topzava- Kümbetler- Tisin- Çardaklı- Yahyava- Beşir- Türkeşkan- Kızılyar- Ömer mendan- Yarımca- Hamzeliler- Kara hasan.3- Kerkük’ün Türkmen şehri Olduğunu Kanıtlayan Ulusal ve Ulusal arası

Belgeler.

1- Irak Hükümetinin 30 Mayıs 1932 Deklarasyonu:

Madde 9 Bent 1:

‘’ Nüfusun çoğunluğunun Türkmen ırkından olduğu Kerkük livasına

bağlı kifri ve Kerkük Kazalarından resmi dil Arapça ile birlikte

Kürtçe ve Türkçe olacaktır’’.

Deklarasyon, Türkmenlerin milli ve kültürel haklarını da güvence

altına almıştır.2- 1924 Kerkük Katliamı sonrasında İngilizlerin en yüksek dereceli görevlisi yazılı ve basılmış bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama sadece Türkçe olarak yazılmıştır.Iraklı araştırmacı ve yazar Abdurrazzak El-Hasani bu belgenin Türkçe yazılmış olması Kerkük’te Türkçe dilinin hakim olmasına bağlamaktadır. (Tarih EL-Vezaret El İrakiye kitabı 1. cilt. Bağdat yedinci baskı.1988 S-206 )

3- 1931 yılında çıkarılan 74 nolu ‘’ Yerel Diller kanunu’’ başta Kerkük ve Erbil olmak üzere nüfusunun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu bölgelerin mahkemelerinde duruşmaların Türkçe yapılmasını hükme bağlamıştır. Aynı kanunda eğitimin de bu bölgelerde Türkçe yapılmasını kararlaştırmıştır.

4- 1958 yılında açıklanan 1957 genel Nüfus Sayımı sonucuna göre, devlet Türkmenlerin sayısını 567000 olarak göstermiştir.Uluslar arası standartlara dayanan nüfus artış oranı göz önüne alındığında Türkmenlerin 2003 yılında Irak’taki nüfusu en az 3 milyon olmalıdır.

5- İngiltere Büyükelçiliğinin 1958 İhtilalinden hemen sonra Kraliyet Dışişleri Bakanlığına göndermiş olduğu resmi raporlarında bu hususu teyit etmektedir.4- Kerkük şehrinin çoğunluğunun Türkmenlerin oluşturduğunu beyan eden birçok

Arap ve yabancı yazar,tarihçi ve araştırmacı bu hususu kitaplarında

kaydetmişlerdir. Bunlardan

A- İngiliz Ansiklopedisi ve Global Ansiklopedi,Kerkük’ün

Türkmen Şehri olduğunu açıklamaktadır.B- Hayri Emin El- Umeri : ‘’Irak’ın yeni Tarihinden Siyasi

Hikayeler’’ kitabı- Bağdat,S-66.: Kerkük nüfusunun çoğunluğu

Türkmen’dir.C- Ferik EL-Mızhır EL-Firavn (1920 Irak Ayaklanması

Liderlerinden) ‘’Irak 1920 Ayaklanması ‘’kitabı.: Bağdat-ikinci

baskı 1995.S-12 ‘’ Irak’taki azınlıklar şöyledir.: Süleymaniye

ve Erbil’de Kürtler ve Kerkük’te Türkmenler.D- Seyyar El- Cemil’’ Liderler ve Efendiler, Osmanlı Paşalar ve

Arap İlericiler,’’ kitabı- Amman- Ürdün. Birinci baskı, 1999.S-

131: ‘’ Irak’ın kuzeyinde belirli bölgelerde yaşayan Türkmenler

Dicle nehrinin doğusundaki Kerkük’te ve nehrin batısındaki

Telafer de yoğun olarak yaşamaktadır. Bunların asıllar Irak’ta

egemenlik kuran Türkmen devletlerine dayanmaktadır.E- Longrigg. Stiven Himisli:

‘’ Irak’ın yeni Tarihinden Dört Asır’’ kitabı çevirmen: 4. baskı-

1968 kum-İran. S-21, S122, S361 ‘’ Kerkük şehrinin lisanı Türkçe’dir.’’F- David Mc Dowel:’’ Amdoren History of The Kurds’’ New York

1996 ‘’Musul-Bağdat arasındaki tüm köyler Türkmenlere aitti ve Türkçe konuşurlar.G- Viladamir Minorsky: ‘’ Musul Meselesi, adlı kitabı Arapça

Tercümesi : Salim şahin Kürt Araştırma Merkezi yayını İstanbul – 1998 S-22 ‘’ Türkmenler, Telafer, Erbil, Altunköprü, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu, Kifri, ve Kara tepe gibi şehir ve kasabalarda ve Musul bölgesinin güneyinden geçen tarihi ‘’İpek Yolu’’ denilen yol üzerindeki bölgede çoğunluğu teşkil etmektedirler.’’H- Nazım Tabakçeli’nin anıları kitabı: Kaleme alan : Avukat

Casim Muhlis: Beyrut- 1969. Tabakçalı’nın Irak askeri

otoritesi

başkanına göndermiş olduğu 363 Nolu ve 14-15 Şubat 1959

tarihli resmi raporunda: Kerkük’te Kürtler ile, şehrinde

çoğunluğu oluşturan Türkmenler arasındaki çekişmelere

değinmektedir. Aynı kitabın 423. sayfasında Tabakçeli başka

bir raporunda : ‘’Kürtler Kerkük’te hiçbir zaman çoğunlukta

değillerdi, onlar bugüne kadar Kerkük’te hep azınlıktadırlar’’İ- ‘’1958 – 1959 tarihleri arasında İngiliz Belgelerinde Irak’’ kitabı

Tercümeyi yapan emekli albay Halil Hasan1. cilt Bağdat

2000.S-158: İngiltere Dışişleri Bakanlığının 134255 Nolu raporunda,

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından bakanlığına

sunulan telgrafta ‘’Kerkük halkının büyük çoğunluğu Türkçe

konuşurlar’ denmektedir. Aynı kitabın ikinci cildinin 50.

sayfasında: Dışişlerine sunulan 1286 Nolu ve 12 Ağustos

1958

tarihli gizli telgrafında ( telgrafın metni Kraliyet Dışişleri

Bakanlığının 134212 nolu belgesinde geçmektedir) ‘’ Kerkük

bölgesi Türk çoğunluğu içermektedir’’ deniliyor.J- Filistinli yazar ve araştırmacı Hana Batatu ‘’ Irak adlı kitabının

3. cildinin 224 sayfasında ( Beyrut.1. Baskı,1992): Kerkük şehri

yakın tarihe kadar kelimenin tam manasıyla bir Türk şehri idi.

Kürtler bu şehre yakın köylerden göç etmeye başladılar.1959

yılında Kürtler şehrin yaklaşık üçte birini oluşturmaya

başladılar.

K- Ensiklopedia Britannica.3.cilt: ABD baskılı 10965 S.389’da

şöyle

geçmektedir.’’Kerkük’te Arapça ve Kürtçe konuşanların

olmasına karşın, bu şehir esasen bir Türkmen şehridir.’’

Bu ansiklopedinin sonraki baskıları da (1999- 2000 baskısı )

bu tespit beyan edilmekte ve Kerkük’ün etnik dokusunu birinci

derecede Türkmenlerin oluşturduğunu vurgulanmaktadır.5- Mayıs 2003 tarihinde,bölgede yapılan incelemelerin sonucunda şu verilere

ulaşılmıştır.

1- Kerkük Üniversitesinde Türkmen öğretim üyelerinin oranı

%70’tir. Aynı oran öğrenciler için de geçerlidir.

2- Kerkük şehrinin ana semtlerindeki mesken, dükkan,

Kahvehane, sinema, hamam ve camilerin tamamı Türkmenlere aittir.

3- Kerkük’teki 200 Avukattan 135’i Türkmen’dir

4- Kuyumcular 100’ü aşan kuyumcu dükkanının dağılımı şöyledir: 23 Türkmen,10 Arap, 25 Kürt, 19 Hırıstıyan.

5- Döviz Büroları: 11 bürodan 10’u Türkmen’dir.

6- Eczaneler: 106 eczanenin 86’sı Türkmen’dir.

7- Doktorlar:150 – 200 doktorun %80’ine yakın Türkmen ,%10’u

Kürt, geri kalanı Arap’tır.

8- Kerkük Ticaret Odası başkanlığı sürekli olarak Türkmenlerin

Elindedir.

9- Sinemaların mülkiyet ve işletmesinin tamamı Türkmenlere aittir.

10- Kayseri pazarı (kapalı Çarşısındaki) tüm işletmeler Türkmenlere aittir.


Ganim Authman

Irak Türkmen Cephesi

Almanya Temsilcisi
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Irak Türk varl‎ً‎
kalbimiz tüm ‎rak Türkmenleri ile....
mustafa koçak
Kimse reddedemez art‎k
Seçimler aç‎kland‎ً‎nda seçilen 10 milletvekili hükümette kazan‎lan 10 bakanl‎k ve kerkükte onca bask‎ terِr ve yerle‏tirilen kürtlere raًmen Irakiye-Irak Türkmen cephesi kerkükte çoًunluk oylar‎ kazanm‎‏t‎r..Türkmenlerin geleceًi parlak kimse inkar edemez Türkmenleri
Hakan ضztürk