Arabic Turkish
 
2005-09-13   Arkadþýna gönder
4543 (1529)


Niçin Telafer


Cengiz Bayraktar

Çünkü halis muhlis bir Türkmen kentidir. Çünkü geniş her türlü ekin e verimli geniş zirai arazileri vardır. Çünkü Türkiye ile Irak arsında ikinci bir sınır kapısının açılmasına en azından Türkiye açısından şimdi olmasa bile ileride söz konusudur. Çünkü Irak’ın Sünni Arap kesiminin, er geç Bağdat, Musul ve diğer Sünni Arapların yoğun olduğu bölgeler de gerçek siyası ağırlıklarını ortaya koyup, yıllardır Irak’ın Kuzey sınırını elinde tutan, ve bu sınırdan her yıl milyarlarca dolar sınır gelirini cebine indiren Kürt siyasilere dur demek için, Telafer-Ova köy kapısının açılmasını Türkiye’den bizzat talep etme korkusu. Çünkü Umumi Irak halkı çapulcu eli kanlı peşmergelerden rahatsız. Çünkü Felluce’de ve Irak’ın bir çok şehrinde peşmergelerce yapılan katliamlar hala hafızalarda. Çünkü Irak Siyasi meydanında gün be gün güçlenen Şii- Milliyetçi Sadır gurubu Kürtlerin özellikle Türkmeneli topraklarında imtiyazlı varlığından rahatsız olması.. Çünkü Kürtlerin, Türkmenlere yaptığı bariz baskılar, haksızca mallarına, arazilerine el koymaları haddini aşmıştır. Çünkü dünya kamuoyunun özellikle Irak’lı aydınların zaman zamanda olsa Türkmenlerin haklı taleplerinden yana tavır ve demeçlerin görüntülü medyada gündeme gelmesi. Çünkü Türkmeneli’nin başkenti sayılan Kerkük’ün kolayca yutulmayacağı, Erbil’de yaptıkları gibi Kürt şehri olamayacağı bilinci. Çünkü, Türkiye, soydaşlarına yapılan haksızlıkları birer birer not etmekte, harekete geçmek için de uygun zamanını kollama endişesi. Çünkü Irak’ta özellikle Irak’lı Kürt siyasiler, Türkiye’yi rahatsız eden PKK örgütüne sahip çıkmakta özellikle de Türkmen şehri Kerkük’te alenen bayrak açmalarına, Türkiye karşıtı propaganda yapmalarına alet olmaları. Çünkü, Irak Kürtleri, Türkiye’nin zamanı geldiğinde kendilerinden bütün buların hesabı sorulacağını bilmeleri. Nitekim daha dün Irak’ın Kürt Cumhurbaşkanı IKYB Lideri Celal Talabani’ni ihtilalci Amerikan ve müttefik kuvvetlerin çekilmemesini rica etmiş, gerekçe olaraktan Türkiye’yi işaret etmiş. Efendim demiş siz şimdi çekilirseniz biz ne yaparız, Yarın Türkiye PKK örgütünü bahane ederek gelir Türkmenleri korumaya alır. O zaman biz ne yaparız. Birinci ağızdan gelen bu önemli açıklamayı sözüm ona Türkiye’deki kimi bilmiş, Kraldan fazla kralcı soyu sapı belli olmayan aydınlarımıza hatırlatırım, hani Kürtler, bilmem yüz bin den fazla, modern her türlü ağır silaha, güce sahiplerdi.

Kürt Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Türkiye dışında başka bir korkusu yok mu? Tabii var? bir defa ihtilal güçlerinin iki ortağından en büyüğü, dediğim dedik (diğeri Çelebi, Başbakan Caferi gibi malum İran yanlısı Şii gurupları) Saddam’ı aratmayacak hatta Saddam’a şapka çıkartacak cinsten, baskıları, suikastları ortada, bunu en iyi bilenlerden biri Talabani ise diğeri Türkmenleri Irak siyası sahnesinden silmek isteyen, Türkmen sözcülüğüne dahi tahammül göstermeyen Cani Mesut Barzani’dir. İster Sadır yanlısı, ister Sünni Araplar olsun, her fırsatta Kürtlerin yaptıklarının yanlarında kalmayacağını dile getirmekteler. ihtilal güçlerinin tasfiyesi akabinde Irak’ın mazlum siyasi güçleri bunu hararetle dile getireceklerini değil Talabani, sağır sultan dahi bilir. Bugün her şapka’nın altından çıkan Kürtler ihtilalin sona ermesiyle birlikte sihir değneğinden işaret alırcasına ortadan kayıp olmaya mahkumlar. Ya kayıp olmasalar ne olur, o zamanda üç cepheden savaşmak zorunluluğu kaçınılmaz. Kürt siyasileri, buna da güçlerinin yetmeyeceğinin farkındalar. Ne yapıp edip ihtilal güçlerini Irak’ta uzun süre tutmak istiyorlar. Ancak her malum 11 Eylül’ün ilk haftası Amerikan ve de Avrupa görsel basınından ve de üst düzey amerikan yetkililerinin ağızlarından dökülen, Irak’ın işgali büyük istihbarı hatalar üzerine yapıldı, şeklindeki sözlerine ihtilal güçlerinin, Irak’ta karşılaştığı yoğun direniş, Birleşmiş Milletlerin baskısı, Amerikan kamuoyunun artan tepkisi de eklenince birde bir çok müttefik güçleri, askerlerini belli bir zaman diliminde çekeceğini beyan edince, Amerikan yetkilerce, başta en iyi müttefiki Kürtler olmak üzere Irak’taki yetkililere belirli bir takvimde askeri güçünün tamamını çekmese de asgari güçe indireceğini dile getirir. Bu demeç ile birlikte Kürtlerin etekleri tutuşur. Amerika sız bir Irak’ta yukarıdaki çünküler den başlarına neler geleceğinin bilincindeler. Bir an önce Telafer, topraklarına hakim olarak, Habur Kapısında olduğu gibi açılacak ikinci sınır kapısının hem gelirlerini ellerinde tutmak hem de bu sınırları korumak için herhangi bir merkezi askeri gücün, mesela bir Bağdat’tan gönderilen bir kolordunun burada garnizon oluşturmasına mani olmak. Ayrıca sözde Kürt topraklarının kuzeybatı sınırını emniyete almak için en üst düzey de harekete geçerler. Demokratik Irak’ın ve Irak’ halkının tümünü temsil etme hevesine kapılan Talabani’nin Kürtçülük kokan son demeçleri gecikmez. Bir Arap gazeteci Libya Lideri Kaddafi’ye Talabani’nin Irak Cumhurbaşkanlığına seçilmesine ne buyuruyorsunuz? Kaddafi şöyle der, Kürt dostum Talabani yiğitçe bir işe kalkışmıştır o makama talip olmak, oturmak cüret ister der ve ekler. Talabani’yi bağımsız bir Kürt devletinin başında görmeyi daha çok yeğlerdim.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
>>Sonraki >>