Arabic Turkish
 
2005-10-06   Arkadþýna gönder
8728 (2663)


ABU GARİP HAPİSHANESİNDE ŞEHİT OLAN BÜYÜK MİLLİYETÇİ TÜRKÇÜ FATİH ŞAKIR KİFİRLİ


SADUN KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin büyük milli Türkçülük davası, uzun yıllardan beri, büyük Türkçü milli bir dava yolunda canlarını, kanlarını adayan liderlerimizle, erlerimizle, öğrenci, gençlerimizle atılgan yiğitlerimizle, topraklarını Türkmenelini savunarak tüm düşmanlara karşı durarak, hiçbir zaman milli yollarından şehit olana dek dönmeyenlerin davasıdır .

Milli Türkçülük yolunda ister gizli olsun, isterse belli bir biçimde Irk Türkleri korkuya züluma karşı örgütlenerek, teşkilatlanmışladır, haklarını kendi elleriyle almışlardır.

Irak Türklerine karşı, Irak’ın yönetimine gelen tüm hükümetler önceden Türkleri yok etmeye ön plana almışladır.

Irak Türkleri 80 yıldan beri Irak’ta her türlü işkence, baskı, acıya karşı mücadelesin sürdürerek, çok sayıda soydaşlarını,dillerinden, tarihlerinden dolayı, topraklarından, yerlerinden dolayı Irak rejimleri tarafından idam, uzaklaştırmakla, sürgün olmuşlardır.

Ayrıca uzun yıllardan beri hapishanelere atılmışlardır.

Irak Türkleri kültürlü, aydın insanlar olarak kelama sarılarak kültür, devlet kurma, idari, siyasi alanda değer kazanarak ana haklarını savunmuşlardır .

Irk Türkleri tüm soykırım katliamlara karşı 1959 Kerkük

Katliamından sonra milli örgütler, teşkilatlar içinde yetişerek haklarını almaya çalışarak, yorulmuşlardır.

şehitlerin kanları yerde kalmasın haklarını almışlardır .

Milli teşkilat, örgütler, milli partilerin, Irak Türkmen Cephesi ve kahraman yiğit milletimiz tarafından birlik, beraberlikle bu haklar günü, gününe alınmaktadır.

En çok bu haksızlık Tuzhurmatu, Kerkük, Telafer,tüm Türkmenelinde görünmektedir.

büyük milletimizde her alanda katkısını göstermektedir .

Telafere karşı bu birlik beraberlik dehada önem kazanmaktadır. Türk şehri Telafere kaşı bu soykırım hiçbir zaman af edilemez. ve hiçbir zaman hak verilmez hak kanla alınız artık hakkımız almalıyız.

Türkmenelinde her yerinde olduğu gibi milli dava, Türkçülük uğrunda çok sayıda şehitler veren bir büyük Türk milletiyiz, milli dava, teşkilat örgütleme alanında büyük katkısı olan hayatini, çocuklarını, ailesini bu milli yolda yetiren dayan, uzun yıllardan beri sürgün olarak, Türkçülük duygusundan dolayı uzaklaştırılan, gençliğini bu yola adayan yaşamını Saddam rejiminin hapishanelerinde yaşatan, hapishanede, ondan ilaç kesilerek şehit olan büyük ülkücü, Türkçü, milliyetçi

Fatih Şakır Kifirli 1970 yıllarından 7 kişiyle birlikte Sayın Türkçü Milliyetçi çalışkan Dr Nefi Demircinin 1971 yılında yayınlamış olduğu Kerkük Bülteni ile ilgili olarak, onunla soydaşları

Mehmet Terzi, Hadi Berber, şehit Enver Neftçi, Ekrem Terzi, Hadi Vudut ile şehidimiz Fatih Şakır ile birlikte 7 sene hüküm olmuşlardır.

Rahmetli Fatih Şakır Kazım 1930 Türkmen şehri Kifri ilçesinde dünya geldi 18/5/ 1990 ondan ilaç kesilerek hapishanede şehit olmuştur .

Fatih Şakır milli Türkçülük davaya kendisini adayarak Irak Türklerinin önde gelen büyük şahsiyetlerinden sayılmaktadır

Fatih Şakır uzun çalışma, yorgunlukla çok sayıda gençleri, öğrencileri, erleri yetiştiren ve teşkilatlandırmakla, örgütlendirmiştir.

Ayrıca Türkmen yoksullarına büyük yardımda bulunarak dava için katkısıyla, her varlığını adamıştır, günümüzde yüzlerce insan oğulları yolunda yürüyerek davasına sarılmakla sahip çıkmaktadır.

Milli mücadelesini sürdürerek ikinci defa 1979 yılında Rahmetli ülküdeşi milliyetçi Enver Neftçi ile birlikte tutuklanarak yaşam boyu Türkiye’den, Türklükten davasıyla yargılanarak uzun yıllarını hapishanede geçirerek, Saddam rejimi tarafından hasta durumunda ondan ilaç kesilerek şeker hastalığı nedeniyle

18/ 5/ 1990 tarihinde acıya dayanmayarak şehit olmuştur.

Şirin canını Türklüğe, Türk şehrine,Kerkük, Kifri’ye vermiştir, milli davasını yetirmiş olduğu sağlam, temiz, kültürlü, Türkçü oğulları, gençleri, erleri günümüze kadar çalışarak yorularak ulaştırmaktadır, ne mutlu öyle kahraman, yiğit dava adamlarına, kendileri şehit oldular, m milli Türkçülük davaları kuşaktan, kuşağa ulaşmaktadır.

Fatih Şakır büyük kahraman, Türkçü, milliyetçi insan idi.

1989 tarihine acı hastalık durumunda Irak Dokturlar onun özgür olmasında özgürlük kararı vererek tahliyesine karar vermişlerdir, ama ne yazık ki bu karara Saddam kendisi karşı durarak şehidimizi serbest bırakmayarak ruhunu dört duvarın demir kapıların arsında vererek şehit olmuştur.

Fatih Şakır 1971 yılında sayın yazarımız Dr Nefi Demirci tarafından İstanbul’da yayınlanan, Kerkük Bülteni, Kerkük şehrinde bir aktarma, arama sırasında Emniyet, bültenle ilgili 7 kişiyi yakalamıştır Bültenden dolayı 7 sene hüküm olmuşlardır.

Bu tutuklamaya rağmen Fatih Şakır milli görevinden geri kalmadan Türkçülük davasına devam ederek 1979 yılında tutuklanarak her türlü işkenceyle 1980 yılında yaşam boyu yargılanmıştır.

dışarıda olduğu gibi hapishanede gençleri etrafına toplayarak onlara milli dava şuuru Türkçülüğü anlatmaktaydı .

Her türlü çapalar sarf ederek bir çok sayıda aydın düşünceli insanları, gençleri yetirmiştir.

Her gün onlarla toplanarak Türk, Tarihi milliyetçilikten, Türkçülükten konuşarak, ilkesine prensibine, milli davasına Türklüğüne gönülden bağlı bir yetenekli insan idi, her bir varlığını bu yolda adadı, bana gelen gizli gelen kitapları, dergileri, gazeteleri ona vererek sürekli okurdu .

rahmetli Fatih Şakır hapishanede şiir, düz yazı, hikayeler yazmaktaydı bana okurdu, görüşümü alırdı, görüşme günleri onları bir türlü saklayarak eve gönderirdi.

Rahmetli acı ü çile, hastalık, işkencesiyle canını vererek uzun yıllardan beri sürgünde kalmakla, iki defa hapishaneye atılarak hiçbir gün milli şuur, Türkçülük davasından taviz vermemiştir.

Milli yolunda yürüyen ailesi, çocukları uzun yıllar hapishane görüşmesinden kesilmediler, ona her türlü yardımda bulundular, iyi olmasına her türlü ilaçlar getirdiler, ama ne yazık kıyıcı Saddam rejimi son yıllarında ondan ilaç yasaklayarak bu acı duruma dayanmayarak canını vermiştir .

Fatih Şakır 1930 doğumlu Kerkük şehrine bağlı Kifri ilçesinde göz açmıştır.

Kerkük valiliğinde idari olarak çalışmıştır .

Gizli örgüt kurarak Türk gençlerini başına toplamıştır .

ve her bir yolla öğrencilere, yoksullara yardım etmekteydi .

Fatih Şakır çok dayanıklı gençler, yaşlılar tarafından sevilen davasın sahip kahraman, lider sayılırdı, onu sevenler hapishanede her gün onlarca insanlar etrafına toplanırdılar ondan milli, Türkçülük dersleri alırdılar, yüzlerce sorulara cevap verirdi.

Temiz gönüllü hiçbir kimsenin gönlünü kırmazdı, güler yüzle her insandan yaşlı olmasına, yürümesinde engel olmasına rağmen her gün hapishanede bulunan gençleri ziyaret ederek milli dersler vererek, onları yetirmeye çalışırdı, alçak gönüllü içli duyguluydu.

Fatih Şakır gibi öyle temiz, şerefli, efendi,bilgili, milli dav,Türkçü, milliyetçi insanların yerlerinin durdurulması çok kolay olamaz çok zordur, büyük insanları kayıp etmek bizlere ne kadar acı gelirse de, ne mutlu onlara millet uğrunda şehit oldular ve Cennetli sayıldılar.

Arkalarında Türkçülük davasına, yoluna devam edecek oğulları, kızları kalarak, artık yerleri boş kalmayacak, çünkü arksında binlerce, yiğit, kahraman, kocaman, ülkücü, gençler, erler bulunmaktadır.

Artık bu milli dava Türkçülük bayrağı Kifri, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Bayat köyleri, Telafer’de, Aziziye, Diyala, Hanekın, Kızrabat, Mendili, Altunköprü, Erbil, Musul’da tüm Türkmenelinde dalgalanacaktır .

Milli Türkçülük davası dünyanın her yerinde, Al bayrağa, İstiklal Marşı, Atatürk, tüm büyük Türkçülük yurtlarında büyük bir Türk devleti doğacaktır onda tüm dünya Türk şehitlerinin ruhları şad olcaktır.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
47 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
48 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
49 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
50 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
51 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
52 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
53 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
54 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
55 - Korku, Engelleri Aştık biz...
56 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
57 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
58 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
59 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
60 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
>>Sonraki >> << Önceki <<