Arabic Turkish
 
2006-11-21   Arkadþýna gönder
9516 (3049)


ÖNCE TÜRK ŞEHRİ KERKÜK


SADUN KÖPRÜLÜ

Kerkük şehri bir Türk şehri olarak Irak’ın kuzeyine düşmektedir, Türk şehirleri Erbil, Musul şehirleri, doğudan ise Süleyman iye Batısından Kifri, Selahattin şehri, güneyinden Bekuba, Diyala, şehri ile birleşmekle, Bağdat’tan 248 km uzaklığında olarak Irak’ın en zengin petrol bölgelerinden sayılmaktadır.

Kerkük Türk şehri olarak tüm değişmelere, soykırımlara, katliamlara, cellatlardan maruz kalmasına rağmen, tüm kanlı düşmanlar çapalar sarf ederek her türlü demeçlerde bulunarak, bugüne kadar Irak’ta hüküm süren gaddar kıyıcı rejimler, uzun yıllardan Kürt gruplarıyla anlaşarak, Irak’ta Türk milletimize karşı giderek baskılar, işkenceler artmakta olan asimilasyon, eylemlerin sunucu binlerce atılgan, milliyetçi Irak Türk gençlerini, erlerini idam olmadan, her türlü işkence odalarında, canlarını vererek ulumsuz Irak savaşlarında ölerek, binlerce insanlarda Kerkük’ün bağrından kopararak, uzaklaştırmakla çöllere sürgün olarak, yerlerini bırakmadan davalarını korumuşladır.

Gönüllerinde içli Türkçülüklerinden, milliyetlerinden hiçbir temiz atılgan gençler baba yiğitlerimiz vazgeçmeyerek, milli davalarında Kerkük için savaşarak dönmediler, Çünkü Kerkük tüm Türk milletinin atar damarı Türklük kalesi, baş tacı gönlüdür.

Geçmişte dönük Saddam’ın her bir baskı, işkence uğramakla adını biyografisini değiştirmeye, Türk milletini kendi Kerkük’ünden uzaklaştırmasına karşı, Irak Türkleri Kerküklerini bırakmadılar, Kerkük için kan, can, yüzlerce şehitler vererek onu korudular .

Kerkük’te kendi milletini kucağına bağrına basarak, toprağına alarak,Türklüğünü varlığını Türk dilini gelenek göreneklerini, soyunu, töresini, haysiyetini, Irkını savunarak, Kerkük’ün bir Türk şehri olduğunu tüm dünyaya, Türk alemine tanıtarak bildirmiştir.

Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Tazehurmatu, Kifri, Bayat, Kümbetler, Altunköprü ve tüm Türkmenelinde yegane sonsuza tek gururu büyük Türklükçün milli dava simgesi sayılmaktadır .

Kerkük Türk milletimizle, artık bu simgeyi sonsuza dek yaşatarak gücüne güç katarak onu canımızdan fazla korumalıyız yaşatmalıyız.

Kerkük şehri bir Türk şehri olarak Irak’ın kuzeyine düşmektedir Erbil, Musul şehirleri doğudan ise Süleyman iye Batısından Kifri, Selahattin şehri güneyinden Bekuba, Diyala, şehri ile birleşmekle Bağdat’tan 248 km uzaklığında olarak, Irak’ın en zengin petrol bölgelerinden sayılmaktadır.

1974 yılına kadar Kerkük şehri 6 ilçe ile, 23 bucaktan oluşmakla 1976 tarihinde, Kerkük şehrinin Baas Saddam rejimi tarafından, adı değişilerek, Irak Türkleri buna karşı durarak, Kerkük hiç gönüllerden, dillerden düşmeyerek değişmedi uslarından, iç Türkçülük duygularından ayrılmadı, Kerkük şehrinin ilçelerinin sayısı 2 ‘ye düşerek bucaklarda yedi olmuştur .

Kerkük’ün alanı 19, 543 kilometre kare iken 7734 km kareye düşmüştür, Irak hükümeti 29- 01 -1976 tarihinde 41- 42 sayılı kararına göre uygulamıştır.

Kerkük nüfusu 1957 – 1965 ve 1977 sayılarına göre sırasıyla 388,939, 473, 226 ve 495, 425 olarak, Irak’ın toplam nüfus oranı ise % 6, % 5-8 ve % 4 olmasını kapsamakla ve 1965 yılında Türklerin % 100 Türk olmasına rağmen baskı eritme politika nedeniyle, Kerkük’ten Türkleri sürgün edip uzaklaştırmakla yerlerine Arapları yerleştirmekle, Saddam döneminden sonra, Kerkük Türklerinin yerlerine dönmesine rağmen, Araplaştırma politikasından, Kürtleşme politikası, ABD, İsrail, İngiltere ve başka devletlerin destek, katkısıyla çalışmalarıyla, 30 Ocak 2005 tarihinde uygulanan her türlü sahta oyunlar seçimlerde Irak Türklerine karşı, Kürt grupları yüz binlerce Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ın bir çok yerlerinden gelen Kürtler Kerkük Türk şehrine yerleşerek, yer arsa alarak dengeleri kurmuşlardır.
Saddam Baas rejimi düşmeden önce, Kerkük şehri idari bölümünden Kerkük ilçesi
Kara Hasan bucağı
Şiven bucağı Tazehurmatu bucağı
Dakuk – (Tavuk) bucağı
Havice ilçesi
Abbas bucağı
Riyaz bucağı

Kerkük şehrine bağlı köylerse Ömer Mandan, Leylan, Kümbetler, Bul hava Topzava, Çardağlı, Yaycı, Türk alan, Beşir, Yorgan tepe, Kerkük şehri Hasa çayı ile ikiye bölünür iki yaka halındadır

Kerkük ile ilgili olarak son günlerde Kerkük dünya ve Kürtlerin gündeminde yer almakla, kimsesiz öksüzlerin mallarını bölme biçimde, her bir taraf Kerkük Türkmen şehrine el koyarak, Kürtler, Araplarda Kerkük kendilerinden bir parça olduğunu öne sürmektedirler.

Bunu iki tarafın bilmesinde yarar vardır Kerkük bir Türk şehridir statüsü hakkında yalnız Irak Türkleri karar vere bilecekler 1970 yıllarından Kerkük’te ve tüm Türkmenelinde, Irak Türklerine karşı asimilasyon her türlü zorlukla, baskıyla topraklarını, yerlerini değiştirmekle Irak Arap Baas partisi Saddam celladı 1980 yılında 1391 numaralı bildirisi ile Irak Türklerini rejim güneye zorla göç ederek evlerini mülklerini ellerinden alarak Araplaştırma politikasıyla Türklerin yerlerini istimlak ederek, güneyden ve Arap devletlerinden, Türkmeneli ne yerleştirmişlerdir.

Kerkük şehri Osmanlı İmparatorluğu dönemi öncesi ve sonrasında bir Türk şehri olduğunu göstermekle, ayrıca İngiliz’in işgalinden sonra, Irak Krallığı Irak Cumhuriyeti döneminde asimile başlamakla, yene Kerkük şehri Türkçülük simgesini sürdürmekle, Türk kimliğini kanıyla canıyla savunmaktadır .

Irak Türkleri, her türlü bu işkence baskılara karşı, dayanarak tüm güçleriyle, dillerini milletlerini unutmadılar, dikta Saddam rejimi de, Irak Türklerine acımadan, her türlü politikalar uygulayarak, asimilasyon politikası yürütmekle, Kerkük Türk şehrini Etkilemekle, acımasız Kerkük ve tüm Türkmeneli ne karşı yapılan sindirme, politika uygulamakla hapishane, idam, işkence ile Türkleri yok etmekle baskı soykırımı, katliamlarla Türkmenler kendi yerlerinde, topraklarında, ev satın almalarını yasaklayarak, ve devlete bir iş almadan atanmadan, çeşitli ekonomik siyasi kültürel, baskılar artarak, siyası partiler sosyal, kültürel dernekler kurmalarını yasaklamakla, onları Irak toplumundan uzaklaştırmıştır.

Irak Türkleri kendi dilleriyle, okuma yazma eğitimi, dergi gazete kitap çıkartma, yayma haklarına sahip olmayarak, her zaman göz altına alınmışlardır .

Irak Türkleri uzun yıllar süren 3 savaşta çok sayıda insanları şehit vererek, her bir bakımdan ezilmişlerdir, 35 yıl süren Saddam dikta rejimi, 9 Nisan 2003 tarihinde ABD ve uluslar güçleri, Irak’ı işgal ederek, Türkler kıyıcı rejimden kurtarmaya, çok sevinmişlerdir. Baas rejiminin düşmesinden sonra Türk şehri Kerkük belirli Kürt grupları akınına uğrayarak, her türlü baskılar onlara karşı sürdürmüşlerdir .

Daha fazla Türkler bugünde Kürtlerin, işgaline maruz kalarak, bunun yanında Anavatanları Türkiye cumhuriyeti, çizmiş olduğu kırmızı çizgi, Kürtler Talabani, Barzani tarafından çiğnenmekle sessizlik tavır alınmıştır

80 yıldan fazla süren Irak Türklerinin acı çilesi başlarına gelen soykırımlar, katliamlara karşı tüm dünya sessiz kalarak, Türkiye dahil Kürtlere karşı önem vererek, onları gündeme alarak haklarını savunmakla, her bir alanda onlara yardımcı olmuştur, ve onları kazandırmakla, Habur ticaret kabusu onların önünde açmakla, onlara yüksek bir gelir sağlamıştır .

Türk medyası Kürtlere daha fazla, her türlü önemi vermekle, Irak Türklerini uzaklaştırmakla, onlarla ilgilenmemiştir .

Irak Türklerinin tek varlığı baş ülkeleri, gönüller, i milli Türklük toprakları olan Kerkük şehri, bugün düşmanlar her türlü siyaset senaryoları ve yeni çözümler üretmektedirler.

Kerkük tanılan bir Türk şehri olarak, her bir yerinden, Türkçülük coşmakla kokmaktadır, her bir yeri Türkçedir Kale tarafından Çay, Musalla, Köprü başı Şehitler köprüsü, İmam Kasım, İskân, Bulak, Yedi kızlar, Helvacılar, Avcılar, Meydan, Çukur, Şorca, Piryadı, Kasaphane, yeni damlar, Hüseyin Avni, mahalleleri öteki yaka Mecidiye, Sarı Kahya, Arafa, Almaz, Bekler, Gavur bağı, Neft deresi, Cirit Meydanı, Molla Abdullah tepesi, Talim tepe, Rahim ova, Korya, Baba gür,gür, Tisin Bağdat yolu.

Kerkük şehrini ikiye bölen Hasa çayı üzerinde, Osmanlı döneminde yapılan, Kerkük Türklerin yanında, çok önemli yer olan Taşköprü, Irak hükümeti tarafından yıkılarak yalnız adı kalmıştır.

Kerkük şehri bam başka, özellik yansıtır, tüm çevrenin güzelliğini taşmaktadır, hiçbir zaman ışık güneşi sönmeden, geceleri umut dolu ayrı, ayrı canlılık baba gür, gür ateşi yöreye güzellik vermektedir .

Kerkük’ün mezarlık toprak yapıtları, mahalleri, büyük Türk devletlerinden, Türk Sümerler, Atabeylerinden, İmparatorluklarından günümüze eski kalıntılar, büyük ulu tarihimizi tüm insanlara dünyaya yansıtmaktadır .

Artık Kerkük şehri, Irak Türklerinin ana şehri başkentleri olarak, hiçbir zaman düşmanların olmayacaktır. çünkü her bir karış toprağında binlerce Türk şehitlerimiz kanlar dökmüştür, bizlerde bu uğurda özveri olarak Kerkük için her Türkmeneli toprak, şehir, bucak, ilçe, köylerimiz için kan vermek, şehit düşmek ne mutlu, büyük Türk milletimize, biz Irak Türklerinin ilkesi, simgesi Kerkük demek tüm Türk dünyası,Türkiye, Türkmeneli demektir bizlerde hiçbir zaman ayrımcılık, iklimcilik, köycülük, şehircilik, mezhepçilik olmayacaktır bizler biriz bir kalacağız tek dostumuz yalnız Türk’tür ve yene de Türk kalacaktır Türk olacaktır.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
47 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
48 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
49 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
50 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
51 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
52 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
53 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
54 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
55 - Korku, Engelleri Aştık biz...
56 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
57 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
58 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
59 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
60 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
>>Sonraki >> << Önceki <<